A kako funkcioniše crowdfunding?

19.2.2018

Crowdfunding aktivnosti odvijaju se na crowdfunding platformama. One služe kao baze gde se nalaze svi projekti koje tu postavljaju preduzetnici, inovatori, aktivisti i svi drugi pojedinci sa idejama koji žele da prikupe sredstva za svoj projekat. Sa druge strane, svi ti projekti koji se nalaze na jednom mestu lako su vidljivi i dostupni pojedinicma koji žele da ih podrže ulaganjem određene količine sredstava. Zato su crowdfunding platforme svojevrsni punktovi sastajanja projekata i onih koji žele da investiraju svoj novac u te projekte. Na ovaj način vaš projekat postaje vidljiv velikom broju ljudi širom sveta a lako ga možete i podeliti putem interneta sa svima za koje smatrate da bi uložili novac. Neke od najvećih i najpoznatijih platformi su Inidiegogo, Kickstarter, CircleUp, Razoo, Lending Club itd. Danas postoji veliki broj platformi i procenjuje se da ih ima preko 2000 u celom svetu. U Srbiji se najviše koristi Indiegogo platforma i sa 500 projekata koji su prikupljali sredstva značajno prednjači u odnosu na Kickstarter sa 70 projekata.

Sredstva za projekat se na crowdfunding platformi prikupljaju putem crowdfunding kampanje. Kampanja je vremenski ograničen period tokom koga zainteresovani pojedinci imaju priliku da ulažu sredstava u projekat. Ovo je jedna od glavnih karakteristika crowdfunding-a kao načina prikupljanja sredstava. Druga važna karakterisitka je da se za svaku kampanju mora naznačiti tačan iznos sredstava koji se prikuplja tokom tog ograničenog vremenskog perioda. Taj iznos predstavlja ciljani iznos sredstava koji nam je potreban kako bi projekat mogao da bude realizovan. Ove dve karakteristike daju dinamiku celom procesu i doprinose značajnom angažovanju tokom perioda trajanja kampanje kako vas tako i ljudi koji žele da je podrže. Ovo se ogledava u tome što ukoliko neko želi da podrži kampanju to može uraditi samo za vreme trajanja kampanje što ne dozvoljava preveliko odlaganje te odluke. Takodje vi, kao pokretač kampanje, morate biti maksimalno usredsredjeni da takom trajanja kampanje podelite istu sa što većim brojem ljudi koji je mogu podržati.

Svi projekti imaju svoju stranicu na platoformi gde možete videti kampanju za taj projekat. Pored ciljanog  iznosa sredstava i vremena za koji taj iznos treba da se prikupi kampanja sadrži i odredjene informacije koje nam daju uvid u to ko je inicijator projekta, zemlju porekla projekta, detaljan opis projekta i za šta se prikupljaju sredstva, broj pojedinaca koji su već uložili sredstva u taj projekat, iznos koji je do tog trenutka prikupljen i sekciju gde možete odabrati koji iznos želite da uplatite. Izuzetno je važno da date kvalitetne informacije o projektu s obzirom da su one te na osnovu kojih pojedinci odlučuju da li će svoja sredstava uplatiti i podržati projekat.

Sada možete da uvidite na šta mislimo kada kažemo da je crowdfunding jednostavan i dostupan za upotrebu. Ceo proces se sastoji iz toga da koristeći crowdfunding platformu oglašavate svoj projekat putem crowdfunding kampanje gde navodite iznos sredstava koji želite da prikupite i vremski rok prikupljanja sredstava kao i što potpunije informacije o projektu. Ipak, ne možemo reći da se tokom celog procesa nećete susretati sa različitim izazovima. O tome kakvi vas sve izazovi čekaju čitajte u našim narednim tekstovima.