Crowdfunding brojke u Srbiji

10.7.2018

Nije teško zapaziti da je crowdfunding kao pojam ali i kao sredstvo prikupljanja sredstava za projekte novina. Do unazad par godina gotovo da ga niko nije ni koristio niti je znao šta znači. Ipak, i danas kada je crowdfunding nešto rasprostranjeniji u Srbiji, brojke nam nikako ne idu u prilog. Ovaj presek koji ću prikazati osim što prikazuje da je crowdfunding slabo korišćen izvor finansiranja, daje nam uvid i u to da se on znatno više koristi u poslednjim godinama, a prognoze su da će broj finansiranih projekata na ovaj način svakako rasti.

Ovo odsustvo crowdfunding-a kao izvora finansiranja nikako ne treba gledati kao negativan signal. Naprotiv, ovo znači da je to tržište kapitala i dalje ne eksploatisano. Ljudi u Srbiji, za razliku od onih u Americi ili u Engleskoj, nisu zasićeni projektima koji traže finansije na ovaj način. Takođe, koristeći ovaj vid finansiranja ističete se lokalno ali i na nivou zemlje kao inovator i skrećete dodatnu pažnju na svoj projekat.

Kako je crowdfunding globalan fenomen, na ovaj način vaš projekat ima veći legitimitet ako novac za njega tražite preko crowdfunding platformi u zemljama gde je crowdfunding već ustaljena praksa.

Negativna strana je svakako slab rezultat vezano za broj kampanja iz Srbije koje su dostigle 100% finansiranja. Procenat uspešnih kampanja na Indiegogo platformi je svega 1,4%. Najveći krivac ovome je loše urađena kampanja, odnosno nedovoljno ulaganje truda u istu. Ovome u prilog govori i uspešnost na Kickstarter platformi koja iznosi 37,5%, gde da biste prikupili sredstva morate da dođete do 100% ciljanog iznosa sredstava, pa se kampanji u velikom broju slučajeva pristupa sa većom pažnjom. Slabo isplanirana kampanja je isto kao da kampanja i ne postoji. Ukoliko se upuštate u avanturu crowdfunding-a, pre svega je važno da imate  i da znate kako da komunicirate sa ljudima koji su vaši potencijalni backer-i. Uvek se treba setiti da je vaš projekat samo jedan u moru svih drugih i zato treba da bude istaknut na najbolji mogući način, kako bi bio primećen. Loše kampanje vuku za sobom negativna iskustva, a negativna iskustva odvlače backer-e od crowdfunding-a, a bez backer-a nema uspešnih kampanja.

Hajde da zajedno stvaramo bolju statistiku crowdfunding-a u Srbiji!

Sledi statistika za one koji žele da potkrepe tekst i tačnim brojkama.

Tabela prikazuje iznos prikupljanih sredstava od kada je crowdfunding počeo da se koristi u Srbiji (2011-2012. godina)
‍Najzastupljenije kategorije projekata na obe platforme i procenat njihove uspešnosti