Crowdfunding budžeti i kako smanjiti mogućnost za neuspeh

22.4.2019

U osnovi dobre crowdfunding kampanje jeste dobra finansijska crowdfunding konstrukcija. Crowdfunding kampanja koja je prikupila ciljani iznos može i dalje biti neuspešna za autora kampanje ukoliko pri definisanju iznosa koji se prikuplja nisu dobro obračunati svi troškovi koje kampanja nosi sa sobom. U crowdfunding kampanjama ne možemo uvek do tančina da predvidimo sve troškove, naročito kada je u pitanju broj perk-ova i njihovo slanje backer-ima, ali je ipak potrebno napraviti procenu. Backer-i takođe žele da znaju na koji način će novac skupljen u kampanji biti potrošen.

U ovom blogu vodimo vas kroz pripremu budžeta kampanje - korak po korak, kako biste napravili realan i jasan budžet - i za sebe i za backer-e.

1. IDEJA

Jedan od najčešćih razloga za pokretanje kampanje jesu sredstva koja su potrebna za realizaciju ideje - društvene igrice, muzički albumi, (nova) socijalna preduzeća, humanitarne i različite društveno odgovorne kampanje, gedžeti, inovativni proizvodi i usluge. Kampanje se mogu pokretati iz neprofitnih i profitnih razloga, ali u oba slučaja potrebno je da imate jasno definisan budžet za realizaciju svoje ideje. Taj budžet treba da sadrži realne troškove za realizaciju vaše ideje, odnosno vašim backer-ima mora da bude jasno koja je najniža svota novca koju morate prikupiti da biste mogli da ostvarite ono što ste backer-ima obećali da ćete uraditi sa prikupljenim novcem. Budžet koji pokazuje sve troškove koje ćete imati da biste ideju sproveli u delo je osnovica vaše kampanje i da bi kampanja bila uspešna, nakon što ste pokrili sve troškove, treba da vam ostane onoliko sredstava koliko je predviđeno tim budžetom da biste realizovali ideju. U suprotnom, kampanja je neuspešna iako skupite više od 100% tražene sume.

U ovaj budžet ne spadaju troškovi izvođenja same crowdfunding kampanje - marketing, događaji, perk-ovi; već samo ono što je potrebno za realizaciju ideje. Ukoliko prikupljate novac za snimanje muzičkog albuma ili društvene igrice, budžet uključuje sve troškove produkcije albuma ili dizajna, izrade, pakovanja određenog broja igrica. Ukoliko prikupljate novac za neprofitnu kampanju, tu spadaju svi troškovi aktivnosti koje realizujete u toj kampanji - honorari, administrativni i logistički troškovi i drugo. Vašu ideju možete posmatrati kao projekat koji ima svoj početak i kraj i niz aktivnosti koje treba sprovesti da bi bio uspešno realizovan. Kao i svaki projekat i vaš mora imati jasno definisan budžet ili troškovnik. Ukoliko za neke stavke u budžetu nemate tačnu informaciju, nemojte proizvoljno odrediti cifru koja vam je potrebna da održite neku radionicu, platite studio za album ili proizvedete određen broj proizvoda koji promovišete ili lansirate u kampanji. Pozovite svoje proizvođače, distributere, partnere i potražite od njih informacije o cenama na osnovu kojih ćete formirati realan budžet, sa kojim nećete morati da razmišljate da li ćete nakon uspešne kampanje opet pozajmljivati novac od prijatelja i porodice kako biste pokrili sve troškove.

Troškovi za realizaciju kampanje - video, dizajn, oglašavanje na društvenim mrežama, organizacija događaja...

Kako biste postavili kampanju na platformu i promovisali je na društvenim mrežama i drugim kanalima komunikacije potrebno je da uradite niz stvari kao što su: pravljenje videa i  vizuala za kampanju, osmišljavanje postova i oglasa za društvene mreže, organizovanje događaja za promociju i prikupljanje sredstava tokom kampanje, procena troškova slanja newsletter-a, objavljivanja saopštenja i slično. Tu su naravno i vaše vreme i vaš rad, kao i članova vašeg tima, ponekad i stručne podrške koju angažujete da vam pomogne sa kampanjom.

Na vama je odluka da li ćete ove troškove prikazati kao deo vašeg osnovnog budžeta za realizaciju ideje ili kao troškove sprovođenja kampanje, ali ovde treba imati na umu da backer-i možda ne žele da plate i ove troškove. To zavisi od ideje i zajednice, a u ovom delu budžeta najbolje je fokusirati se na troškove za koje vam je suštinski potreban novac - reklame za Facebook vas svakako koštaju, ali prostor za događaj ili snimanje videa i pravljenje vizuala za društvene mreže možda možete da dobijete besplatno ili uz pomoć prijatelja i članova tima možete da ih obezbedite bez ikakvih troškova, osim utroška vremena.

2.              TROŠKOVI SPROVOĐENJA KAMPANJE

U troškove sprovođenja kampanje spadaju:

a.              Troškovi platforme i platnih institucija

b.              Troškovi izrade perk-ova

c.              Troškovi slanja perk-ova

d.              Ostalo

Troškovi platforme i platnih institucija:

U većini slučajeva, crowdfunding kampanje realizuju se na nekoj od brojnih platformi namenjenih posredovanju između autora kampanje i backer-a. Platforme u ime autora prikupljaju sav novac, a zatim nakon kampanje novac prebacuju autorima kampanja kako bi mogli da sprovedu svoje ideje. Za tu uslugu platforma naplaćuje autorima kampanja određeni procenat od ukupne cifre koja je prikupljena, a informacije o tome možete naći na svakoj od platformi. Na primer, Indiegogo i Kickstarter, kao najpopularnije platforme za nagradni crowdfunding, naplaćuju 5% od ukupne cifre koja je prikupljena, a sama platforma takođe skida i novac koji ide platnim institucijama preko kojih platforma prima svaku uplatu backer-a - u proseku je to dodatnih 3% od ukupne cifre  koja je prikupljena i još dodatni mini procenat od svake transakcije svakog backer-a koji podrži kampanju  (0.3 dolara ili evra, zavisno od valute u kojoj se prikuplja novac).

To znači da u proseku, u odnosu na cifru koju skupljate morate dodati još 10% za sve ove troškove, kako biste bili sigurni da na kraju nećete biti u minusu.

Troškovi izrade perk-ova

U nagradnom crowdfunding-u vaši backer-i dobijaju nagrade, tzv. perk-ove kada vas podrže sa određenim iznosom. Perk-ovi mogu biti vaši proizvodi i usluge, ali mogu biti i brojne druge materijalne i nematerijalne stvari i iskustva koje nudite vašoj zajednici kao podsticaj da vas podrži. O perk-ovima smo već pisali, te inspiraciju i više informacija o tome možete potražiti ovde. Najbolji perk-ovi su oni koji imaju vrednost za vaše backer-e, a vas neće koštati mnogo da ih proizvedete ili obezbedite. Na primer, ukoliko neki perk naplaćujete 20$, a vas izrada perk-a košta 15$, od tog perk-a će za budžet za realizaciju vaše ideje ostati samo 5$, što nije veliki iznos. Kada biste u kampanji prikupljali 10.000$ bilo bi potrebno da se kupi 2.000 perkova od 20$ da bi vama na kraju ostao ovaj ciljani iznos, iako bi samo delovalo kao da ste prikupili veliki iznos, čak 4 puta veći od ciljanog iznosa - 40.000$.

Kako biste nakon kampanje bili sigurni da ćete imati novac predviđen budžetom za realizaciju ideje, procenite koliko kojih perk-ova treba vaši backer-i da kupe i ukoliko je potrebno - ograničite broj komada nekih perk-ova.

Troškovi slanja perk-ova

Pored izrade perk-ova, slanje perk-ova takođe sa sobom nosi neke troškove. Ovde je važna procena koju količinu kog perk-a će vaši backer-i uzeti, kao i odakle vaši backer-i dolaze, jer u odnosu na to računate i troškove slanja. Troškove slanja za različite zemlje treba da izračunate za svaki perk i za svaku zemlju. U odnosu na težinu i mere paketa u kojima se šalju perk-ovi možete pogledati cene slanja u JP Pošta Srbije ili nekoj od drugih kompanija za slanje pošiljaka (DHL, FedEx itd). Ukoliko očekujete veliki broj pošiljaka, možete sklopiti ugovore sa nekom od ovih kompanija, a određene platforme takođe imaju dogovore sa nekim kompanijama za slanje i distribuciju perk-ova. Indiegogo platforma napravila je kalkulator koji računa troškove slanja perk-ova , a Kickstarter je ušao u partnerstvo sa kompanijom koja je razvila ShipRush aplikaciju kako bi svojim autorima kampanja olakšao proces slanja perk-ova.

Kada šaljete perk-ove treba razmišljati i o troškovima carine ili špedicije, ukoliko imate proizvode čija je vrednost iznad 50 EUR ili koje ne možete slati kao fizičko lice.

Ostalo

U odnosu na platforme koje odaberete ili prirodu vaše kampanje, možete naići i na neke od troškova koji nisu standardni, te je dobro i o tome razmišljati unapred. Na primer, Kickstarter zvanično nije dostupan u Srbiji, što znači da vam je potrebno pravno ili fizičko lice koje ima račun u banci u nekoj od zemalja u kojoj je ova platforma zvanično dostupna. Zbog poreskog tretmana prihoda koji se ostvaruju kroz crowdfunding za fizička lica, preporučujemo da sa pravnim licem potpišete ugovor o saradnji. Taj ugovor podrazumeva da će posredničko pravno lice takođe uzeti mali procenat ukupne svote koja će mu leći na račun, a procenat zavisi od vašeg dogovora. Ovaj procent iznosi obično 2-5%.

Poreski tretman vaše kampanje zavisi od vrste pravnog i fizičkog lica koje je autor kampanje. Porezi su različiti ukoliko kampanju sprovodi fizičko lice, neprofitno pravno lice ili profitno pravno lice, a više informacija o tome možete saznati u ekspertskoj studiji „Grupno finansiranje na bazi nagrada u Srbiji“ koja je rađena za Nemačko-srpsku inicijativu za održiv rast i zapošljavanje, a koju možete preuzeti ovde.

Kada ste sve ove troškove izračunali i spakovali u Excel tabelu - vaš ukupan budžet za kampanju je spreman i tek tada imate realno definisan ciljani iznos.

Umesto zaključka

Crowdfunding je sjajan način da za svoju ideju prikupite sredstva, izgradite zajednicu podržavalaca ili potrošača, testirate svoj tim, pozicionirate svoju ideju, organizaciju ili firmu. Međutim, kao i svaki drugi način alternativnog ili tradicionalnog finansiranja, i crowdfunding podrazumeva ozbiljnu pripremu. Ta priprema je podjednako važna i ako prikupljate nekoliko hiljada dolara ili nekoliko stotina hiljada dolara. Uspešna finansijska priprema kampanje često je pokazatelj i zrelosti vaše ideje i vaše ozbiljnosti i posvećenosti da je realizujete. Zato se nadamo da će svi autori kampanja ovaj tekst shvatiti kao uputstvo kako da kroz proces definisanja budžeta i troškova prođu što bezbolnije i obezbede da kampanje koje se realizuju budu zaista uspešne.