Jes Bailey - Britanski pogled na Crowdfunding u Srbiji

12.3.2018

Sastali smo se sa Jes (Džes) koja je osnivačica crowdfunding konsultantske firme Crowdfunding 360. Kao ekspertkinja u oblasti crowdfunding-a učestvovala je u 60 crowdfunding kampanja kroz koje je prikupljeno 1.6 miliona funti, a uspešnost projekata koje je vodila iznosi 80%.

1. Kao što često govoriš, za crowdfunding je veoma važno poverenje. Poznato je da ne samo u Srbiji, nego i u regionu, postoji problem nepoverljivosti koji je premašio nivo lične i predstavlja sistemsku nepoverljivost posebno kada se radi o podržavanju projekata socijalnog karaktera, humanitarnih projekata, ulaganja u start-up preduzeća itd. Kako i na koji način se suočavaš sa nepoverenjem kod ljudi kada je u pitanju crowdfunding?

Kada je nivo nepoverenja na tako vioskom nivou, postoji nekoliko načina da to promenim. Pre svega trudila bih se da moj projekat podrže ljudi koji nisu deo lokalnog stanovništa, ljudi iz Amerike ili Nemačke. U ovim zemljama ne postoji toliki problem nepoverenja, oni su upoznati sa crowdfunding-om i ovo može doprineti tome da lokalno stanovništvo podrži projekat. Još jedan način je da vest o vašem projektu bude objavljena u medijima koji su kredibilni i relevantni. Influenseri takođe mogu da doprinesu smanjenju nepoverenja. Ukoliko neka poznata ličnost podrži vaš projekat umnogome postoje šanse da i drugi ljudi koji je prate i poštuju urade isto.

2.Kako doći do toga da ljudi koji nisu iz Srbije podrže projekat?

Ideja projekta ne mora da bude vezana za Srbiju iako se dešava u Srbiji. Treba dopreti do ljudi na globalnom nivou kojima je važno ono što je srž vaše ideje. Ukoliko je vaš projekat vezan za obrazovanje dece, trudila bih se da vest o projektu dopre do Facebook grupa, newsletter-a koje dobijaju ljudi koji žele da podrže takve ideje. Sa pažljivim targetiranjem plaćeno reklamiranje na Facebook-u moglo bi umnogome da pomogne da se dopre do takvih grupa ljudi.

3. Po tvom mišljenju koju vrstu projekata je najbolje finansirati putem crowdfunding-a? Da li su to neprofitne organizacije, socijalna preduzeća, start-up preduzeća?

Ukoliko je u pitanju proizvod za koji želite da vodite crowdfunding kampanju, u najmanju ruku mora da ima prototip i da takav proizvod ne može biti kupljen u prodavnici, jer ako mogu da ga uzmem u prodavnici zašto bih čekala od 3 do 9 meseci da ga dobijem. Takođe, mora da bude dovoljno inovativan da bih čekala toliko dugo.

Kada su u pitanju socijalna preduzeća, ona imaju velike uspehe u ovom trenutku u Americi i Ujedinjenom Kraljevstvu. To je zato što ljudi sve više postaju etički odgovorni potrošači.  Žele da imaju nešto i da uz to mogu da kažu i da su učinili dobro delo. Glavna prednost je u tome što, iako se sličan proizvod može nabaviti u prodavnici, kada uplate sredstva u crowdfunding kampanju socijalnog preduzeća mogu da ispričaju i priču koja stoji iza tog proizvoda.

Humanitarni projekti takođe imaju veliki uspeh u crowdfunding-u. Kako poverenje u humanitarne organizacije opada a konkurencija za grantove je sve veća, crowdfunidng omogućava da ovakvi projekti imaju održivu bazu donatora. Ukoliko ste humanitarna organizacija i niste još vodili crowdfunding kampanju, svakako treba da razmislite o tome da je pokrenete. Crowdfunding takođe može da doprinese tome da dobijete grantove za preostala sredstava, koja su vam potrebna, jer možete da ukažete na to koliko vas je ljudi do sada već podržalo u kampanji.

4. Da li su velike kompanije koje već imaju izgrađen brend uspešne u crowdfunding-u?

Iz mog iskustva, njihov uspeh uglavnom nije veliki zato što nemaju lice, nisu personalizovane. S druge strane mogu koristiti crowdfunding u cilju ispitivanja tržišta i pokrenuti crowdfunding kampanju za proizvod da bi ispitale kolika je potencijalna tražnja.

5. Koliko tržište treba da bude veliko da bi imalo svoju lokalnu crowdfunding platformu?

Mislim da za sada nema potrebe da u Srbiji postoji lokalna platforma jer lokalno stanovništvo još uvek ne uplaćuje sredstva preko crowdfunding-a u tolikoj meri koja bi opravdala postojanje platforme. Jako je bitno da postoji poverenje u tu platformu jer inače ljudi neće biti spremni da daju detalje svoje kreditne kartice kako bi izvršili uplatu.

6. Pored Indiegogo-a, da li postoji još neka platforma na kojoj bi mogli da se finansiraju projekti iz Srbije?

Kickstarter je takodje veoma dobar. Postoji prepreka što račun na koji će biti upućen novac mora da bude van Srbije ali je to i prednost jer doprinosi komuniciranju projekta u inostranstvu. Ukoliko znate nekoga u Nemačkoj, on će dati svoj račun kako bi novac koji je pikupljen mogao da bude isporučen ali on takođe može i da iskomunucira taj projekat. Ukoliko je u pitanju kampanja u kojoj nudite proizvod ili uslugu, Kickstarter i Indiegogo su odličan izbor.

Kada se radi o kampanjama za humanitarne projekte platforma koja je jako dobra je Global giving. Sama platforma ima odličnu reputaciju pa su tako i projekti koji se nalaze na ovoj platformi verifikovani.