Kako napraviti uspešnu crowdfunding kampanju

26.2.2018

Iako grupno finansiranje važi za jedan od neformalnijih načina prikupljanja početnog kapitala, u ovaj poduhvat treba ući dobro pripremljen, kako bi se privukao što veći broj backer-a i prikupio planirani iznos sredstava potrebnih za realizaciju crowdfunding kampanje.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da razlozi zbog kojih se potencijalni backer-i odlučuju da podrže određenu kampanju mogu biti utemeljeni kako na racionalnim, tako i na emotivnim motivima. Dok u kompleksnijim tipovima crowdfunding-a (equity i lending-based) preovladava racionalna motivacija (uglavnom zarada), u donatorskom i nagradnom (reward-based) crowdfunding-u glavni motiv često je prvenstveno emotivne prirode. Iako backer-e mogu zainteresovati dobro obrazloženi ciljevi kampanje, kvalitet vizuelnog materijala koji je prati, veliki broj osoba koje je podržavaju, kao i zastupljenost same kampanje u medijima, nikako se ne sme potceniti ni važnost dobro osmišljenog perk-a.

Takođe, veoma je značajno da prezentacija kampanje i tima koji stoji iza nje od samog početka bude jasno komunicirana, kao i da odgovori na razne upite budu pravovremeni. Kao važna za pripremu uspešne kampanje pokazala  su se sledeća pravila:

  1. Utvrditi jasan cilj projekta -  Svaki proizvod, usluga ili ideja za koju se prikupljaju sredstva moraju biti od neke koristi za pojedince kojima su namenjeni, ili za širu zajednicu. Potencijalnim backer-ima bi trebalo predstaviti taj cilj na način koji će im omogućiti da jasno prepoznaju njegov značaj za sebe, ili za društvo.
  2. Odabrati odgovarajuću crowdfunding platformu - Neke platforme namenjene su pružanju podrške konkretnim proizvodima i idejama (poput Kickstarter-a), a neke ulaganjima u razvoj poslovanja ili u humanitarne svrhe (Kiva). Osim toga, svaka od postojećih platformi ima sopstvena pravila – pojedine isplaćuju sredstva pokretačima kampanja tek kada prikupe ceo iznos (Kickstarter), a neke (Indiegogo) isplaćuju sve što se uplati tokom trajanja kampanje.
  3. Sastaviti tim – Potrebne su najmanje dve do tri osobe, koje će osmišljavati i sprovoditi sve detalje projekta, od finansijske konstrukcije, preko kreiranja atraktivnih perk-ova, do marketinga i PR-a, odnosno komunikacije sa potencijalnim backer-ima i partnerima putem društvenih mreža, medija i crowdfunding platformi.
  4. Napraviti realan finansijski plan -  Svako ko započne kampanju na nekoj crowdfunding platformi mora voditi računa o svom kredibilitetu, odnosno, realnoj mogućnosti da, ukoliko prikupi traženu sumu, ostvari ideju koju je predstavio backer-ima. Zato je bitno napraviti objektivan finansijski plan, koji omogućava potpunu realizaciju početne ideje, što podrazumeva i prethodno precizno utvrđivanje svih potencijalnih troškova, kao što su provizija koju naplaćuje platforma, troškovi za perk-ove i poštarina za njihovo slanje.
  5. Odvojiti potrebno vreme -  Kako bi projekat bio u potpunosti osmišljen i odgovarajuće predstavljen javnosti, potrebno je dva do tri meseca intenzivnog rada.
  6. Odabrati ciljnu grupu - Svaki proizvod, usluga ili ideja namenjeni su određenoj publici i zato je važno uložiti vreme da se dopre do pravih osoba. Iskustva nosilaca kampanja koji su se obraćali suviše širokom krugu potencijalnih backer-a pokazuju da u tom slučaju postoji rizik od gubitka fokusa. Stoga je mnogo efikasnije koncentrisati se na osobe koje će imati najviše koristi od datog projekta.
  7. Unapred pripremiti strategiju komunikacije - To podrazumeva već spreman materijal za objave, PR tekstove, ali i uspostavljanje kontakata sa medijima, pa i osobama koje imaju određeni društveni uticaj odnosno veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, a koje su otvorene da promovišu ideju crowdfund-era.
  8. Promovisati projekat pre početka onlajn kampanje - Ova aktivnost važna je da bičim crowdfunding kampanja počne već bila poznata u javnosti. Kampanja koja u prvih nekoliko dana od pokretanja prikupi značajan deo planirane sume, ima veće šanse da do predviđenog roka ostvari zadati cilj.