Kontinuirane crowdfunding kampanje - šta su i kako funkcionišu

20.5.2019

Ukoliko pratite svet crowdfunding-a znate da su kampanje uglavnom vremenski ograničene, a oni koji se malo detaljnije bave ovom tematikom znaju da kampanje koje kraće traju po pravilu imaju više uspeha od onih koje se oduže na 60 dana,  koliko je obično najduže vreme trajanja kampanje. Međutim, postoje i kampanje koje nemaju vremensko ograničenje ili traju duže od uobičajenih vremenskih odrednica. Ove kampanje se zovu kontinuirane crowdfunding kampanje i mogli bismo ih uporediti sa klasičnim online fundraising-om koji obično sprovode nevladine ili humanitarne organizacije. Kontinuirane crowdfunding kampanje pokreću se na posredničkim platformama ili internet stranicama kreatora kampanje, a takođe zahtevaju detaljnu pripremu kao i vremenski ograničene crowdfunding kampanje, s tom razlikom što se drugačije pristupa promociji kampanje. U ovom blogu fokus će biti na donacijskim kampanjama (koje uglavnom pokreću nevladine organizacije, humanitarne organizacije ili se pokreću kada je u pitanju neki specifičan događaj za koji je hitno potrebno skupiti novac - poput poplava u Srbiji 2014. godine) i nagradnim crowdfunding kampanjama (koje češće koriste online mediji, freelancer-i i nezavisni umetnici kroz sistem pretplata ili nagrada).

Na kojim platformama možete pokrenuti ovakvu kampanju?

U Srbiji i na Balkanu ne postoje platforme na kojima možete pokrenuti jednu ovakvu kampanju. Na sreću, postoje međunarodne platforme (uglavnom sa sedištem u SAD-u) na kojima je moguće pokrenuti kampanju iz Srbije (kao što je recimo GlobalGiving), a na svakoj je moguće skupljati novac koji je namenjen aktivnostima i pojedincima koji žive u našoj državi.

Kada govorimo o kontinuiranim kampanjama donacijskog tipa, platforme na kojima se pokreću kampanje su pomenuti GlobalGiving, zatim GoFundMe, CrowdRise, Fundly, Classy, ali i druge. Zajedničko svim ovim platformama je što su veoma jednostavne za korišćenje, nije vam potrebna posebna obuka niti bilo kakve specijalne smernice,  samo se registrujete i pratite detaljno, ali jednostavno uputstvo koje vas jasno vodi do pokretanja kampanje. Takođe, na svakoj platformi pretragu kampanja možete izvršiti putem pretraživača, a projekti su podeljeni u kategorije da bi se potencijalni donatori lakše snašli i pronašli kampanju za koju su zainteresovani. Zajedničko im je još i naplaćivanje provizije, ali od platforme do platforme variraju uslovi i visina provizije. Na nekim platformama postoji opcija mesečne pretplate (svakog meseca sa vašeg računa skida se određena suma novca za projekat koji želite da podržite). Uglavnom su sve usmerene na humanitarne događaje, kao što su obezbeđivanje pomoći migrantima, podrške za edukaciju u nepristupačnim i nedovoljno razvijenim delovima sveta, pomoći delovima sveta koji su pogođeni prirodnim katastrofama u kojima je stradalo mnogo ljudi ili podrške za aktivnosti koje sprovode organizacije koje rade sa žrtvama nasilja ili se bave prevencijom trgovine ljudima. Veoma je interesantno spomenuti da platforme poput Classy i CrowdRise prepoznaju moć društvenih mreža u skupljanju novca za humanitarne akcije. Obe imaju razvijen softver koji sinhronizuje sve vaše kontakte sa svih naloga koje posedujete, olakšava postavljanje kampanje na društvene mreže i na taj način omogućava velikom broju ljudi da podrži vaš događaj, projekat ili poziv „u pomoć”.

Što se tiče nagradnih kampanja kojima se češće okreću mediji i umetnici, Patreon je platforma koja se najčešće koristi. Ova platforma nudi mogućnost korisnicima da doniraju novac kreatorima online sadržaja kao što su na primer novinari, kreatori video klipova, grafičari i kreatori podcast-ova. Ukoliko vam se nečiji rad dopada i želite da ga podržite i time podstaknete na dalje stvaranje, platforma Patreon će vam to omogućiti. Uostalom to je način na koji će kreatori imati novčanu motivaciju za rad, a korisnici koji doniraju će imati određene benefite (sadržaj kojem drugi nemaju pristup, pogled iza kamere itd.). Na platformi Patreon, kao i na platformama koje smo prethodno pomenuli, postoji mogućnost mesečne pretplate, ali je razlika u tome što ovde za uzvrat uglavnom dobijate određeni sadržaj, dok je na ostalim platformama moguća  samo donacija.

Ko je kod nas imao iskustva sa ovakvom vrstom kampanja?

Nakon istraživanja koje smo sproveli radi pisanja ovog bloga, na svakoj od gorepomenutih platformi (osim na platformi Classy) pronašli smo bar po jednu kampanju iz Srbije ili namenjenu Srbiji. Najviše ih ima na platformi GlobalGiving, a  pokrenule su ih organizacije: Pomoć deci, ASTRA, Centar za devojke, Zaječarska inicijativa i Asocijacija za afirmaciju kulture. Organizacija Pomoć deci pokrenula je tri kampanje koje su ukupno skupile oko 150.000 dolara za podršku deci sirijskih migranata i njihovu edukaciju. Na ostalim platformama su kampanje iz Srbije ili za Srbiju mahom neuspešne.

Umesto zaključka odgovor na pitanje: Zašto se organizacije i pojedinci odlučuju za ovakav vid crowdfunding-a?

Kada se odlučite za crowdfunding kao jedan od vidova finansiranja, odlučili ste se za mnogo više od toga. U pripremi kampanje se veoma detaljno razrađuje ideja i to može dovesti do uviđanja nekih novih pojedinosti: da vam je možda potrebno više novca nego što ste mislili, da nije tako jednostavno realizovati ideju i navesti ljude da vas podrže, tako što će donirati ili podeliti vest o vašoj kampanji. Odluka da se kampanji ne odredi rok već da se ostavi mogućnost za kontinuiranu podršku može biti veoma dobra u smislu konstantne motivacije za rad, bilo da su u pitanju umetinici ili humanitarne organizacije. Osećaj da svojim pratiocima dugujete određeni sadržaj ili rezultate nekog svog rada zbog kojih vas prate, ima moć da vas stalno gura napred. Takođe, uz pomoć društvenih mreža i novih algoritama koji se svakodnevno unapređuju, broj ljudi do kojih možete doći je ogroman, a samim tim i uticaj koji možete svojom idejom ili inicijativom izvršiti.

Svakako da postoje i negativne strane kontinuiranih kampanja. Ukoliko ne posvetite dovoljno vremena pripremi kampanje i razvoju strategije na društvenim mrežama i prepustite stvar slučaju misleći da je možda sam čin pokretanja kampanje na platformi dovoljan, najverovatnije ćete svedočiti neuspehu.

U svakom slučaju, ovakav vid crowdfunding-a je idealan za one koji žele sebe da motivišu na kontinuirani rad, usavršavanje i učenje, jer je ovo polje koje se veoma brzo menja i napreduje. Takođe, ispravan odabir platforme će vam umnogome olakšati jer ćete, ukoliko dobro procenite svoju ciljnu grupu i za koje je platforme zainteresovana, lakše i brže ostvariti svoj cilj.