Perk-ovi – stvaranje vrednosti za backer-e

29.5.2018

Perk-ovi su nagrade koje backer-i dobijaju kada podrže vašu kampanju. Odnose se na crowdfunding temeljen na nagradama. Birajući perk, backer-i se opredeljuju i za iznos novca koji stoji iza tog perk-a.

CEO Kickstarter-a dao je pregled perk-ova u tri dimenzije.

·        Perk-ovi treba da budu kopije prototipa koji nudite. Oni su u ovom slučaju kupovina proizvoda unapred. Na ovaj način stičete kapital za finansiranje procesa proizvodnje.

·        Podelite svoju priču sa svojim backer-ima, uključite ih u kreativni proces razvijanja projekta. Šaljite im fotografije, video snimke, pišite blog i neka na taj način budu stalno u dodiru sa procesom razvoja projekta.

·        Ljudi vole iskustva, nešto što će pamtiti i što će moći da prepričavaju. Omogućite backer-ima da imaju priču koja će ih povezati sa vašim projektom. Neka se osećaju blisko celom procesu nastajanja i razvijanja projekta, koliko god je to moguće. Neka iskuse nešto što je jedinstveno i blisko povezano sa vašim projektom.

Jedan od najboljih načina da stvorite zajednicu koja će podržati vaš projekat je da uključite backer-e u kreativni proces. Krajnji ishod ovoga je da backer-i imaju osećaj da su zaslužni za razvitak određenog dela projekta. Na ovaj način oni se osećaju kad da su uticali na uobličavanje proizvoda. Možete im dati slobodu da izaberu boju nekog dela proizvoda ili da daju ime nekom od karaktera u knjizi ili da bila šta njihovo lično bude na neki način vezano za projekat. Ovo utiče na to da su oni i emotivno angažovani i vezani za projekat. To dodatno doprinosi tome da backer-i, koji zbog svega navedenog osećaju deo zasluga za nastajanje baš takvog proizvoda, aktivno učestvuju u promociji projekta.

“Not adding value is the same as taking it away.” –Seth Godin

Perk-ovi bi trebalo da daju vrednosti backer-ima za novac koji ulažu. Možda najbolja incijalna provera vaših perk-ova može biti upravo ta da se stavite u ulogu backer-a i vidite da li biste vi dali novac za ponuđene perk-ove i u kom iznosu. Za osmišljavanje dobrih perk-ova treba i vremena i kreativnosti, zato dajte sebi dovoljno prostora da osmislite dobre perk-ove jer su oni ti koji će doprineti odluci da backer-i podrže vašu kampanju.

Nije uvek lako osmisliti dobar perk i mogućnosti variraju u odnosu na vrstu projekta za koji se sredstva prikupljaju. Neke od dobrih ideja koje vas mogu inspirisati i pomoći u osmišljavanju sopstvenih slede u nastavku.

·        Ime backer-a možete ispisati na proizvodu. Ukoliko se radi o knjizi ili filmu, možete nekom od karaktera dati ime backer-a ili backer može dati naziv poglavlju. U velikom broju kampanja do sada je uspešno realizovan ovaj perk. Interesantna primer je Epicks Guitar Pick.

·        Mural na bočnoj strani zgrade ili kuće backer-a kao u kampanji The Charlottesville Mural Project.

·        Privatan koncert u dvorištu backer-a kao što je to uradio Kenny Loggins.

·        Neka perk bude skype lekcija kao u kampanji za HI*Sessions.

Možda najbolji način da osmislite dobre pekove je da to uradite upravo uz pomoć svojih potencijalnih backer-a.