Pričam ti priču (I deo)

10.8.2020

Crowdfunding kampanje koje imaju dobru priču su uspešne crowdfunding kampanje. Storytelling je izuzetno važan za svaku crowdfunding kampanju jer ćete kroz priču izazvati emocije, predstaviti sebe i svoj proizvod backer-ima i motivisati ih da svoj novac ulože u vašu kampanju.

Bez dobre priče, šanse da će kampanja biti uspešna nisu velike. U ovom i narednom blogu možete da pročitate niz saveta kako da napravite sjajnu priču zbog koje će mnogi poželeti da podrže baš vašu crowdfunding kampanju.

Zašto pričamo priču?

Na prvom mestu zato što naša iskustva, emocije i sećanja utiču na naše odluke više nego same informacije. Jednostavna informacija da vaš proizvod rešava neki problem jeste i dobra i poželjna, ali je upravo to, jednostavna informacija. Ako backer u priči prepozna sopstveni problem, priseti se sopstvenog iskustva sa problemom, njegova reakcija će biti bolja.

Isto tako, priče pamtimo mnogo duže od samih informacija koje nisu deo neke priče. Svi se sećamo različitih događaja i iskustava, ali često ne i nekih preciznih informacija koje mogu da ih prate. Priče su tu i da daju kontekst podacima, i da aktiviraju naš mozak.

Šta se događa kada se prati priča?

Dok prati priču ljudski mozak pokušava da shvati šta se dogodilo u priči, povezuje delove priče sa sopstvenim iskustvima i saznanjima, analizira i računa numeričke podatke i informacije, pokušava da predvidi šta će sledeće da se dogodi u priči, zamišlja ili vizualizuje ono što se opisuje u priči i konačno, i najvažnije – oseća emocije koje prate priču.

Šta čini dobru priču?

Da bi priča bila dobra ona mora da ima neke elemente. Najvažnije je da priča probudi neku emociju kod onih koji je prate, bilo kroz crowdfunding video ili tekst na stranici. Backer-i se lako vezuju za emocije i one im se urežu u pamćenje. Ako izazovete emociju kod backer-a, na korak ste od uspeha.

Priča treba da donosi nešto novo, a to je vaše rešenje problema na koji ste ukazali i koji backer-i dele. Jedinstvenost vašeg rešenja će umnogome doprineti tome, a uz to i ono što vas razlikuje od drugih koji nude rešenje za određeni problem.

Na kraju, priča treba da bude lako pamtljiva. Priče koje se lako zapamte su priče koje se lako šire! Imajte to na umu kada pripremate svoju priču, jer ćete na taj način stići do većeg broja ljudi.

Kako ispričati priču?

Kada planirate svoju priču morate da odgovorite na tri važna pitanja. Prvo, kome pričate priču, zatim šta želite da kažete i na kraju šta želite da onaj kome pričate uradi. Dakle, priča mora da bude prilagođena onima kojima se obraćate, da bude ispričana njihovim jezikom i da mogu da se poistovete sa njom.

U crowdfunding kampanji je obavezno da backer-ima kažete da oni daju svoj doprinos rešenju problema na taj način što će donirati.

Jedna od kampanja nastala nakon Crowdfunding akademije, već dobro poznata kampanja Poguraj DrumoDom je svaku svoju objavu na društvenim mrežama završavala pozivom da se donira. Pored toga, u ovoj kampanji priča je ispričana na zanimljiv način, a sadrži i sve potrebne aspekte storytelling-a. Priča izaziva emocije, lako se zapamti i još lakše prenese. Uz to, uvek poziva na akciju.

Pričanje piče, odnosno storytelling je esencijalan za uspeh crowdfudning kampanje. Bez dobre priče backer-i će teško odlučiti da vas podrže. Ukoliko je priča ipak dobra, razlozi za podršku će biti očigledniji, informacije dostupnije, a često će i sama kreativnost u pričanju priče biti motiv za podršku. U narednom blogu čitajte još saveta o tome kako ispričati dobru priču.