Sedam lekcija sa online Crowdfunding akademije

2.12.2019

Razvoj savremenih komunikacionih tehnologija omogućio je nove načine učenja i prenošenja znanja. Osim ušteda koje na ovaj način nastaju, učesnici mogu komfornije da prate predavanja od kuće, iz kafića ili odakle god oni žele. Komunikacija je dvosmerna, a rad interaktivan iako se predavači i učesnici ne nalaze na istom mestu. 

Brodoto je krajem oktobra 2019. realizovao prvu online Crowdfunding akademiju u regionu koja je trajala tri dana. Ovog puta, većina polaznika je u fokusu svoje ideje imala zaštitu životne sredine. Kroz svoje buduće crowdfunding kampanje polaznici žele da prikupe sredstva za novi brend ekološke kozmetike, zatim ekološki kuvar i proizvode od ekološki održivih materijala, koji nemaju negativni uticaj na životnu sredinu. Zanimljive su bile i ideje za finansiranje novog festivala, kao i istraživanje o zagađenosti mora. 

Online učenje nije novo, a mnogi poznati univerziteti su ga uveliko uvrstili u svoj metod rada. Istražujući efekte online učenja na studente, već su razvijeni i načini da se pažnja studenata održi na zavidnom nivou pa i da se „lutanje misli“ prepolovi, količina zapisanih beleški utrostruči, a količina zapamćenog gradiva uveća

1. Online okruženje postalo je kao i svako drugo

Strahovi da učesnicima online okruženje i rad sa predavačem koji nije fizički prisutan bude naporan ili nedovoljno atraktivan su stvar prošlosti. Tokom tri dana akademije nivo aktivnosti učesnika, broj postavljenih pitanja i drugih interakcija bio je jednako veliki kao i na svim dosadašnjim akademijama.

2. Fokus učesnika je zadovoljavajući

Polaznici edukacije koji su platili kotizaciju kako bi radili na razvoju svoje ideje za crowdfunding kampanju, bili su posvećeni sadržaju predavanja. Svako je birao svoje radno okruženje u kome se oseća prijatno i koje mu dozvoljava da se fokusira. 

3. Online Crowdfunding akademija jednako je dostupna svima

Polaznici i predavači prve regionalne online Crowdfunding akademije bili su iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovakav metod realizacije akademije omogućio je učesnicima da uštede vreme koje je potrebno za prevoz, a neki predavači koji ne bi mogli da odvoje ceo dan na putovanje bili su na raspolaganju učesnicima. Sve što je neophodno za učešće je stabilna internet konekcija. 

Ovo je omogućilo da uz gotovo nikakve troškove, predavanja o svojim iskustvima održe i autori kampanja iz Sarajeva (#ŽeneBiH), Beograda (Lice ulice), Zagreba (Brlog), pa i sa plaže na Visu (Goulash Disko Festival).

4. Online pristup prihvatljiv je različitim polaznicima

Na prvoj online Crowdfunding akademiji učestvovali su ljudi različitih profila, koji dolaze iz različitih sektora. Polaznici su bili entuzijastični pojedinci sa idejom za novi proizvod, kao i kompanije i udruženja koja žele da dodatno razviju svoje usluge kroz crowdfunding. 

5. Nekim polaznicima je interakcija olakšana

Koliko god se trudili da na predavanjima i treninzima stvorimo sigurnu atmosferu, uvek ima učesnika koji se ne osećaju prijatno da javno govore i postavljaju pitanja. Više načina interakcije sa predavačima koji su omogućeni na online Crowdfunding akademiji su i one najstidljivije ohrabrili da postave pitanja, na način na koji im odgovara. 

Učesnici su došli sa jasnim idejama za crowdfunding kampanju, ali bez predznanja o tome kako da je sprovedu uspešno. Evaluacije su pokazale da ih online metod rada ni najmanje nije omeo u učenju i pripremi. 

6. Online učenje je dobro za životnu sredinu


Brodoto je društveno odgovorna agencija i brine o uticaju sopstvenih aktivnosti na životnu sredinu. Istraživanja su pokazala da online kursevi troše 90% manje energije i da je količina ugljen dioksida koja se emituje po studentu 85% manja. 

7. Praktičan rad je moguć

Osim predavanja, kojima su bila posvećena prva dva dana online Crowdfunding akademije, poslednjeg dana polaznici su radili na razvoju materijala za svoje kampanje. 

Izuzetno nam je važno da kroz Crowdfunding akademiju polaznici dobiju teorijske osnove, nauče osnovne pojmove i postavke. Važno nam je i praktično znanje, odnosno to da jedan deo pripreme kampanje polaznici razviju već na samoj akademiji. 

Online pristup koji smo izabrali ovog puta pokazao se kao sasvim pogodan za praktični rad, razgovor između više ljudi, davanje povratnih komentara na svačiji rad kako od ostalih učesnika, tako i od mentora. 

Nakon održane Crowdfunding akademije, učesnici su u evaluacijama ocenili program veoma pozitivno. U komentarima su rekli da su imali bojazan da će nivo interakcije i dvosmerne komunikacije da bude niži zbog međusobne udaljenosti i načina rada, ali da to nije bio slučaj!

Ako nam još ne verujete na reč, delić atmosfere na ovogodišnjoj akademiji možete pogledati u kratkom videu.