Šta možemo da naučimo iz uspešnih crowdfunding kampanja?

18.11.2019

Sve uspešne crowdfunding kampanje liče jedna na drugu. Zato je važno koristiti iskustvo pokretača uspešnih kampanja i učiti iz njih.

Veliki broj uspešno realizovanih crowdfunding kampanja u prethodnim godinama omogućio je da danas postoje korisne informacije, koje su ujedno i smernica onima koji planiraju da pokreću svoje kampanje.

Već smo pisali o savetima za uspešnu kampanju koji su se ticali različitih aspekata vođenja kampanje. Pisali smo i o kampanji pre kampanje, odnosno o koracima o kojima treba dobro promisliti pre početka crowdfunding kampanje. Analizom uspešnih kampanja došlo se do statistike koja daje dobar okvir za razmišljanje o praktičnim pitanjima, koja se tiču prikupljanja sredstava na ovaj način.

Već je poznato koliko je važan tekstualni sadržaj koji prati kampanju. U njemu se nalaze suštinski važne informacije o projektu i on je uz video najvažniji element stranice na platformi na kojoj je pokrenuta kampanja.

Dužina teksta kojim su se predstavile najuspešnije kampanje je od 300 do 500 reči!

Ovakvi opisi kampanje dovoljno su dugački da daju čitaocima, odnosno potencijalnim backer-ima kontekst, informaciju i razlog zašto jednu kampanju treba podržati, ali su i dalje dovoljno kratki i precizni da se brzo i lako pročitaju.

Pokretači kampanja koji redovno informišu svoje backer-e prikupljaju čak tri puta više novca!

Obaveštavanje donatora i potencijalnih donatora o statusu kampanje, proizvodu ili projektu svakih pet dana će i njih motivisati da podele sa drugima informacije o kampanji.

Pokretači uspešnih kampanja su u proseku četiri puta tokom trajanja kampanje obaveštavali donatore o statusu kampanje.

Kad smo kod redovnog obaveštavanja, treba pomenuti i važnost dnevnih objava sadržaja koji se tiču kampanje. U pretprošlom blogu pisali smo kako uspešne kampanje odlikuje pristup pokretača da ih posmatraju ne samo kao poslovni, već i marketinški poduhvat. To znači da dobre kampanje imaju i marketinški plan.

Zašto je važno da oni koji podržavaju kampanju podele vest o njoj?

One kampanje koje su podeljene na društvenim mrežama manje od dva puta imaju čak 97% šanse za neuspeh. Dakle, važno je da što više ljudi podeli sa svojim prijateljima i pratiocima na društvenim mrežama vest o kampanji, kako bi ona bila uspešna.

Nije novost da potencijalni backer-i bolje reaguju na emotivne poruke i lične priče.

Pokazalo se da se za kampanje koje su predstavljene videom koji sadrži lične priče prikupi 105% više sredstava, nego za one koje to nemaju.

Kroz fotografije i video koji pričaju priče, korisnici se duže zadržavaju na stranici kampanje, a to vodi većem broju donacija!

Ako mislite da je slanje mejlova uzaludno, varate se.

Čak 53% mejlova sa pozivom na akciju, odnosno donaciju na kraju rezultira donacijom.

Mejlovi su jedan od najpouzdanijih načina privlačenja potencijalnih backer-a. U nekom od narednih blogova pisaćemo i o tome kako da napišete mejl koji će motivisati backer-e.

Već smo pisali da dobre i uspešne crowdfunding kampanje prikupe 30% sredstava pre samog pokretanja. Zašto je ovo važno? Kada kampanja prikupi 40% sredstava posetioci stranice na kojoj je pokrenuta kampanja na izabranoj platformi se na njoj zadržavaju 31% duže i šanse da doniraju su 22% veće!

Dakle, blagovremena najava kampanje i motivisanje potencijalnih donatora, prijatelja, porodice i ličnih kontakata će dodatno povećati šanse za uspeh kampanje.

Kampanje koje vode timovi su 38% uspešnije od onih koje vode pojedinci.

Možda je motivacija pojedinca velika, možda je ideja individualna, ali tim unosi različite veštine i perspektive koje u planiranju i realizaciji kampanje mogu da imaju presudnu ulogu.

Sve u svemu, iskustvo pokretača uspešnih crowdfunding kampanja dragoceno je jer nam govori o tome koje strategije su dale rezultate. Zbog toga iskustvo drugih koje je svima dostupno, treba koristiti pametno.