Šta možemo da zaključimo iz finansijskih ciljeva crowdfunding kampanje?

29.6.2020

Crowdfunding kampanje imaju različite ciljane iznose. Nekada su oni manji, dok su nekada daleko veći. Na samom početku je važno razumeti da ni mali ni veliki ciljani iznos u crowdfunding kampanji nisu pogrešni, da su i jedni i drugi jednako prihvatljivi i jednako mogu da daju dobre rezultate. Pitanje o kome treba razmišljati glasi: „Šta ciljani iznos poručuje potencijalnim backer-ima o samoj kampanji i autoru kampanje?“

Zamka manjeg ciljanog iznosa

Pitanje koje će neko veoma lako postaviti kada vidi ciljani iznos od, recimo, 2 000 evra je da li je autor kampanje taj novac mogao da dobije na drugi način (npr. od banke, da pozajmi od prijatelja, uštedi itd.). To nekada može da odvrati backer-e od ulaganja novca u određenu kampanju. Zašto? Pa zato što njihov utisak može da bude da se autor kampanje nije dovoljno potrudio da dođe do sredstava, ali i zato što mogu da pomisle da autor kampanje crowdfunding vidi kao priliku da prikupi „lak novac”.

Sa druge strane, mogući su i sasvim suprotni primeri. Beogradski studio za društvene igre Forsage Games je svih pet uspešnih crowdfunding kampanja počeo sa ciljanim iznosom od svega 2 000 američkih dolara. U svakoj je daleko premašio ciljeve i prikupio više desetina hiljada američkih dolara.

Ovaj studio je svoje male ciljane iznose objasnio backer-ima tako što je predstavio rizike u proizvodnji i naveo da je opremljen za proizvodnju malih i srednjih serija igre. U drugoj kampanji je naveo da igru može da proizvede potpuno samostalno, pa je početni ciljani iznos mali, ali ukoliko dostigne određeni broj backer-a, moći će da uloži novac u kupovinu 3D štampača koji će garantovati da može da proizvede veće serije po jeftinijoj ceni i bez rizika.

Ipak, ovaj studio je u svakoj kampanji naveo rastegljive ciljeve i rekao svojim backer-ima šta sve mogu da očekuju ako se prikupi više novca nego što je planirano. Dakle, autor kampanje je naveo koliko novca je dovoljno da pokrene proizvodnju igre, ali je ujedno rastegljivim ciljevima motivisao backer-e da dobiju bolju verziju igre.

Veći ciljani iznos – pretnja za kampanje

Visoki ciljani iznosi u crowdfunding kampanjama mogu da budu pretnja. Zašto? Jednostavno, nekada će backer-ima biti teško da razumeju zašto je ciljani iznos toliko visok, pa će pomisliti opet da neko želi da dođe do „lakog novca”.

Takođe, tu je i pitanje procene backer-a da li će kampanja biti uspešna, odnosno da li će dobiti svoju nagradu ili neki benefit. Naime, ako backer vidi da se za jednu kampanju prikuplja iznos od 30 000 američkih dolara, a za drugu iznos od 300 000 američkih dolara, često će ovaj veći iznos delovati nerealno, a takođe izvesnost uspeha te kampanje će delovati manja. To će voditi odluci da se podrži kampanja sa manjim ciljanim iznosom.

Ako pogledamo naslovne strane dominantnih platformi, kao što su Kickstarter ili Indiegogo, lako možemo da vidimo da kampanje koje su prikupile čak i par miliona američkih dolara ne postavljaju na početku visoke ciljeve. Recimo, kampanja koja prikupi dva miliona dolara počinje sa ciljanim iznosom od „svega” 100 000 američkih dolara, a neke i sa daleko manjim iznosom.

Osim korišćenja rastegljivih ciljeva, autori ovih kampanja često donose odluku da zapravo prikažu neki „prihvatljiviji” ciljani iznos, ali računaju da će ga kroz kampanju višestruko premašiti.

Strateško postavljanje ciljanog iznosa

Suštinski, izabrani ciljani iznos svodi se na strateško i marketinško pitanje za autora jedne crowdfunding kampanje. Najčešće će odluka o tome da li se prikazuje mali iznos, a „puca” na veliki ili se odmah kreće sa velikim iznosom zavisiti od drugih strateških odluka koje prate svaku uspešnu crowdfunding kampanju.

Kvalitetne strateške odluke je nemoguće doneti ukoliko se zajednica ne poznaje dobro, ukoliko nije razvijena ili odnos sa njom nije kvalitetan. Ukoliko autori kampanje imaju poznatu i izgrađenu zajednicu, održavaju redovan i kvalitetan odnos sa njom, onda će daleko lakše objasniti zašto je određeni cilj takav kakav jeste.

Šta će vama tolike pare?

Ovo pitanje sebi može da postavi svaki backer, ali bi svaki autor kampanje trebalo da sebi postavi pitanje: „Šta će meni pare?”, kako bi mogao da odgovori backer-u. U crowdfunding kampanji je važno da backer-i razumeju zašto je tačno određena svota novca potrebna.

Dakle, ukoliko pokrećete svoju kampanju, važno je da svojoj zajednici i potencijalnim backer-ima predstavite troškove koji su neophodni kako biste realizovali svoju ideju, isporučili nagrade i slično. Nevešto predstavljeni budžeti često su razlog neuspešnih kampanja. Stoga, važno je ne samo dobro sračunati troškove i postaviti dobar ciljani iznos već i znati kako se taj iznos predstavlja backer-ima.

Na kraju, uvek se vraćamo na zajednicu – ključ uspeha svake crowdfunding kampanje. Upravo je zajednica ta od koje će najviše zavisiti da li kampanju treba početi sa manjim ili većim ciljanim iznosom. Zato se u planiranju jedne crowdfunding kampanje i posvećuje toliko pažnje zajednici. Ona je ključni izvor informacija koji je autoru kampanje neophodan da bi doneo neke strateške odluke, pa i onu o ciljanom iznosu.

Ako planirate da pokrenete crowdfunding kampanju, radite na svojoj zajednici, njenom formiranju, rastu, jačanju, razvoju odnosa. To će se višestruko isplatiti, olakšati vam vođenje same kampanje i donošenje mnogih neophodnih odluka.