Strawberry energy - equity crowdfunding kampanja okupana suncem

20.11.2018

1. Kako bi ti objasnila equity crowdfunding i koji je to tip preduzeća (stadijum razvoja) kada bi po tvom mišljenju ona mogla da se upuste u crowdfunding kampanju?

Grupno finansiranje bazirano na udelu (eng. “equity-based crowdfunding”) je finansiranje koje pruža mogućnost zainteresovanim pojedincima da u zamenu za finansijsku podršku kompaniji dobiju procenat u vlasničkoj strukturi te iste kompanije koja pokreće kampanju grupnog finansiranja. Na ovaj način, investitori, bili oni profesionalni investitori ili oni koji investiraju iz hobija, radnoznalosti, i sl. postaju deo kompanije. Najčešći slučajevi ovakvog vida finansiranja srećemo kod kompanija koje imaju predispoziciju i realne i utvrdive pokazatelje da imaju skalabilni poslovni model i da im sledi uspeh na tržištu što za investitore znači da ukoliko dođe do prodaje kompanije oni dobijaju dvostruku ili trostruku vrednost onoga što su inicijalno uložili kroz grupno finansiranje. Kompanije koje sam ja viđala da se upuštaju u ovakav vid finansiranja su kompanije koje žele da prošire svoju vidljivost na određenom tržištu i među određenom grupom ljudi, kompanije koje imaju jasnu diferencijaciju i prednost na tržištu i među alternativnim i konkuretnim rešenjima ili kao u slučaju Strawberry-ja, kompanije koje žele da kroz grupno finansiranje obezbede grupu ljudi koji dele misiju kompanije i voljni su da budu glasnogovornici te misije i aktivnosti kompanije.

 

2. Ukratko nam reci nešto više o Strawberry energy-ju i o tome kako ste se vi odlučili da se upustite u equity crowdfunding kao i koje uslove ste morali da ispunite da bi otpočeli kampanju?

Strawberry energy je kompanija koja se bavi kreiranjem pametnog javnog nameštaja namenjenog javnim otvorenim površinama u gradovima širom sveta. To su npr. pametne klupe koje su tehnološki podržane, koje se napajaju solarnom energijom i koje kao otvorene gradske platforme nude pregršt različitih servisa za svoje korisnike. To može biti punjenje baterija prenosivih uređaja, WiFi Internet, stanice za prikupljanje podataka iz neposrednog okruženja uređaja (kvalitet vazduha, nivo ambijentalne buke, temperatura i sl.), mesto za beskontaktno doniranje dobrotvornim organizacijama i sl. Kako su svi naši projekti u domenu razvoja pametnih gradova i pametne gradske infrastrukture, radeći u Londonu koji ima preko 8 miliona stanovnika, odlučili smo da iskoristimo pogodnosti grupnog finansiranja i uradimo kampanju koja će privući pažnju šire javnosti tako da obični ljudi koji prolaze pored naših uređaja ili ih koriste u svojoj svakodnevnici postanu deo naše priče. Želeli smo sve to da uradimo zajedno sa lokalnim zajednicama, a koristeći Crowdcube kao platformu učinili smo da svaki investitor postane ko-kreator našeg projekta “Mreža Pametnih Klupa” u Londonu. Na taj način želeli smo da damo ljudima aktivnu ulogu u preoblikovanju gradova i javnih površina usklađujući ih sa potrebama pojedinca 21. veka. Na kraju same kampanje, takav scenario se i desio, budući da je naša kampanja na Crowdcube-u okupila preko 400 investitora koji su u visokom procentu iz Velike Britanije i Londona. U zavisnosti na kojoj platformi se pokreće kampanja postoje pravila koja treba ispoštovati, pa tako na npr. na Crowdcube platformi je uslov da kompanija bude aktivna i registrovana u Velikoj Britaniji i slično.

 

3. Odabrali ste Crowdcube platformu za vašu kampanju. Zašto ste se odlučili baš za nju? Da li zbog uslova koje daje vama ili budućim investitorima ili zbog hartija od vrednosti koje ste mogli da ponudite?

Kada smo razmatrali da li se upuštati u grupno finansiranje i koja bi platforma bila najbolje rešenje za naš slučaj, prvo smo krenuli sa istraživanjem postojećih platformi u Britaniji i kakve slučajeve tj. koji tip kompanija sa kakvim proizvodima i uslugama najčešće možete naći na njihovim Web stranicama i slično. Dodatno, krenuli smo da istražujemo uslove koje svaka od platformi nudi i tu su nam dosta pomogla i iskustva nekih naših prijatelja i poslovnih partnera koji su imali svoja iskustva koja su podelili sa nama. Nakon cele te faze istraživanja, prikupljanje uvida i analize platformi za grupno finansiranje odlučili smo se za Crowdcube i stupili u kontakt sa njihovim predstavnikom sa kojim smo započeli razgovore i pregovore oko uslova i dinamike rada. U okviru svojih usluga, Crowdcube pruža i jednu osobu, menadžera kampanje koji je uz vas sve vreme i koji vam pomaže pri vođenju kampanje i donošenju novih odluka. Nakon što su uslovi i dinamika rada dogovoreni, kompanija predlaže svoj Pitch i svom menadžeru šalje na uvid celokupnu dokumentaciju koju planira da plasira u okviru kampanje a koja pak prolazi kroz proces provere, verifikacije i due dillegence-a celokupnog poslovanja kompanije. Kada se i ta faza rada završi, i Crowdcube da “zeleno svetlo” da je sve spremno, kompanija kreće sa detaljnijim pripremama i planiranjima svih svojih aktivnosti uključujući i snimanje videa. Kako je na Crwodcube kampanju lansirala naša kompanija sa sedištem u Londonu - Strawberry energy London LTD., mi smo sjajnu filmsku ekipu u sastavu Andreje Kovača i Nemanje Babića doveli u London. Zajedno sa njima i svim sjajnim ljudima i prijateljima iz Londona stvorili smo video na koji smo baš ponosni i koji nam je pomogao da na vrlo kreativan način predstavimo našu kompaniju, poslovanje kompanije i projekte na kojima radimo sa posebnim fokusom na londonski  projekat “Mreža Pametnih Klupa” u centralnim londonskim opštinama.

Kada se osvrnem sada na našu kampanju rekla bih da smo izabrali grupno finansiranje i Crowdcube na osnovu više kriterijuma, a neki od njih su mogućnost pregovaranja uslova sa Crowdcube-om, uspešnih prethodnih kampanja koje su nam bile poznate, pogodnosti da visina investicije može biti od 10GBP pa naviše, pogodnostima da svi investitori budu deo novoosnovanog tela (special purpose vehicle) koje kao takvo jedno “ulazi” u vlasničku strukturu kompanije itd.

 

4. Kako je tekla priprema kampanje, da li ste nailazili na neke prepreke? Da li su postojale neke stvari koje nikako niste mogli da predvidite da će se desiti tokom kampanje a desile su se?

Deo pripreme kampanje podrazumeva i planiranje svih promotivnih aktivnosti iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. Pre samog lansiranja kampanje vi znate šta je vaš posao, šta rade angažovana lica (filmska ekipa, PR agencija, social media agencija i  sl.), a u koijm domenima Crowdcube dela. Naši najznačajniji rizici i prepreke kojih  smo bili svesni i pre lansiranja, bila je činjenica da radimo kampanju tokom leta, tačnije u avgustu kada se očekuje da je većina ljudi, investitiora i naših partnera na svojim godišnjim odmorima. Međutim kako naši uređaji koriste solarnu energiju za svoje napajanje i da su letnji meseci najpogodniji za promociju istih, za nas je bilo najlogičnije da iskoristimo sunčane dane i predstavimo  naše uređaje stanovnicima i posetiocima Londona i time stvorimo novu bazu korisnika naših uređaja.

 

5. Vodili ste uspešnu kampanju, koliki je bio izazov da privučete potreban broj investitora? Da li postoji podatak ko je vaš "prosečni investitor/investitori"? Kakve su to pogodnosti koje investitori imaju kada ulažu sredstva u equity crowdfunding kampanje?

Strawberry enegy je nakon mesec dana od lansiranja uspeo da zatvori  kampanju sa 120% cilja kampanje i sa preko 400 investitora koji su podržali našu priču. Uglavnom naši investitori su iz Velike Britanije, pojedinci koji već imaju istoriju ulaganja u inovativne projekte, zatim naši poznanici, poslovni partneri i nova lica kojima se sviđa ovo što radimo i žele da  budu deo Strawberry-ja.

Dodatno, ono što je značajno napomenuti je da u Britaniji postoje određene šeme poreskih olakšica za investitore koji ulažu u inovativne projekte, a koji su odobreni od relevatnih vladinih tela. Strawberry energy je deo šema EIS koju smo iskoristili tokom Crowdcube kampanje. Ovakve olakšice u značajnoj meri motivišu čak i obične pojedince da svoj novac investiraju jer znaju da su projekti u koje ulažu prošli izvesnu proceduru i postali deo EIS šeme.

 

6. Za kraj, koji bi to bio savet koji bi dala svim budućim preduzetnicima koji bi mogli da prikupe sredstva na ovaj način? Šta je najvažnije da znaju?

Pre upuštanja u aktivnosti grupnog finansiranja preko neke platforme, najvažnije je da znate svoje korisnike, klijente, svoje fanove, one koji vas podržavaju, prate vaš rad, upoznati su preko svojih prijatelja, rodbine i kolega u to što radite I sl. Neophodno je da znate koje su vaše grupe ljudi na koje možete da računate, da ih pre kampanje upoznate, predstavite im šta to radite i na neki način pripremite. Dodatno, ljude koje kontaktirate pre i tokom kampanje mogu biti direktno vaši investitori, ali i grupe ljudi koje vam mogu pomoći da ispromovišete vašu kampanju i dođete do novih grupa do kojih niste mogli sami da dođete. Grupno finansiranje je klasičan primer mrežnog širenja informacija u kojima treba da znate ko su vam brokeri, habovi informacija i sl.