Uvod u Crowdfunding

5.2.2018

Crowdfunding – šta je to?

Možda ste bili u prilici da sedite u društvu i odjednom počinje priča u kojoj isprva čujete da se govori o nekom finansiranju ali ne razaznajete tu reč koju svi pominju i sa odobravanjem klimaju ili uzbuđeno pominju interesante projekte koji su pokrenuti baš zahvaljujući, sada ste načuljili uši, crowdfunding-u.

Reč crowdfunding se etimološki sastoji od reči crowd koja znači grupa ili gomila i reči funding sa značenjem finansiranje, i predstavlja proces kroz koji se od većeg broja pojedinaca traži finansijska potpora za određeni projekat. Generalno, pojam crowdfunding-a se odnosi na dopiranje informacija o projektu do velikog broja ljudi posredstvom interneta, koji će na osnovu toga finansirati određeni projekat ukoliko žele. Možemo ga i objasniti kao proces u kome se finansira projekat tako što se prikupljaju realtivno mali iznosi finansijskih sredstava od velikog broja ljudi.

Michael Sullivan je tvorac termina crowfunding, uveo ga je na velika vrata 2006. godine na svom video blogu. Kao jedan od pionira u objavljivanju video i audio sadržaja na internetu u nezavisnoj produkciji tokom devetesetih godina prošlog veka, u periodu od 2002. do 2007. godine zainteresovao se za vođenje video bloga i podcasting-a . Tokom tog perioda formirao je platformu na kojoj su svi video blogeri mogli da postavljaju svoje digitalne materijale. Jedna od inovacija na ovoj platformi je i mogućnost da se donira novac za projekte. Ideja je bila da kao što bi pritisnuli dugme „sviđa mi se“, posetioci platforme su mogli da kliknu na dugme „doniraj“ i na taj način bi odmah uplatili novac za određeni projekat. Klikom na dugme za doniranje iznos od 1 centa bi bio uplaćen na račun blogera za njegov projekat. U želji da što jasnije objasni šta predstavlja njegova platforma, Michael Sullivan je uveo termin crowdfunding. Na samom početku imao je problem sa prihvatanjem termina od strane šire javnosti, što ilustruje i zanimljiv podatak da je stalno postavljao članak za pojam crowdfunding na sajtu Wikipedia, ali da je on redovno bio uklanjan sa sajta. Ipak, termin je ušao u široku upotrebu i danas se njime objašnjava ceo jedan fenomen u svetu investicija i finansiranja.

Ovaj vid finansiranja predstavlja način da se zatvori finansijski jaz u ranim fazama razvoja projekta, budući da je finansiranje od strane banaka, pa čak i od venture capital fondova uglavnom dostupno u kasnijim fazama razvoja. Poznato je da u najranijim fazama razvoja projekta neophodna finansijska sredstva uglavnom dolaze od strane samog osnivača, prijatelja i porodice, i u retkim slučajevima od strane poslovnih anđela. Crowfunding upravo omogućava da na najefikasniji način uključite sve pomenute grupe u finansiranje ali i da doprete do mnogih drugih koje su zainteresovane za vaš projekat.

Bitno je istaći glavne faktore koji su doveli do uspeha crowdfunding-a na tržištu. To su nedostatak kapitala prouzrokovan globalnom ekonomskom krizom koja je otežala prikupljanje sredstava za preduzetničke projekte i evolucija Web 2.0 tehnologija, što je olakšalo razvoj platformi i interakcije na istim između preduzetnika i investitora.

Na kraju, postavljamo i pitanje zašto se sve više ljudi odlučuje da prikupljaju novac ovim putem i kako je crowfunding postao tako poplularan. Pre svega zbog potrebe za finansijskim sredstvima koja se otežano dobijaju iz drugih izvora ali i zbog pažnje koju dobijaju od javnosti.  Razlog više je i dragocena povratna informacija o vašem projektu koju dobijate od velikog broja ljudi. Baš zbog ovoga u početnim fazama projekta znaćete kako se ljudi odnose prema vašoj ideji i koliko je vrednuju. Korisnici crowdfunding-a zato veruju u „mudrost i moć horde“.