Vaš projekat u očima backer-a – crowdfunding kampanja

15.5.2018

Kako zajednica vidi vaš projekat? Kako da doprete do pravih ljudi koji će podržati vaš projekat? Da li potencijalni backeri prepoznaju vrednost projekta?

Odogovor na ova i druga pitanja, koja se tiču predstavljnja vašeg projekta velikoj zajednici potencijlanih backer-a, je crowdfunding kampanja. Svaki projekat za koji se prikupljaju sredstva na crowdfunding platformi ima svoju stranicu gde se nalaze sve informacije koje se tiču tog projekta. Stvaranjem ove stranice vi pokrećete svoju crowdfunding kampanju. Ipak, kampanja predstvalja i mnogo više od same stranice na platformi.

Od trenutka kada se odlučite da prikupite sredstva na crowdfunding platformi do trenutka kada napravite stranicu za vaš projekat i lansirate kampanju, trebalo bi da prodje bar šest nedelja. Ovaj vremenski period varira zavisno od vrste projekta, ali svakako je važno da izdvojite dovoljno vremena kako bi se što bolje pripremili.

Dve glavne karakteristike kampanje su njeno ograničeno vremensko trajanje i ciljani iznos novca koji želite da prikupite za to vreme. Kampanja zbog ovoga dobija na dinamičnosti i brzini. Sve što se dešava ograničeno je tim vremenskim okvirom. Najčešće trajanje kampanje je izmedju 30 i 40 dana, dok neke platforme (npr.Indiegogo) omogućavaju da se, i nakon započinjanja kampanje, ovo vreme produžido maksimalnih 60 dana. Ciljani iznos novca u korelaciji sa vremenom, dovodi nas do podele kampanja na one sa fiksnim ciljem. U slučaju fiksnog cilja, u trenutku kada istekne vreme trajanja kampanje, a iznos prikupljenih sredstava je niži od ciljanog iznosa, vi ne dobijate novac i on se vraća backer-ima. Primer platforme gde važi ovaj princip je Kickstarter. Fleksibilan cilj vam omogućava da, ukoliko u trenutku kada istekne vreme trajanja kampanje imate niži iznos prikupljenih sredstava u odnosu na ciljani iznos, novac bude uplaćen na vaš račun. Indiegogo je platforma gde možete pokrenuti kampanju sa fleksibilnim ciljem.  

Priprema sadržaja za kampanju predstvalja jedan od ključnih elemenata uspešne kampanje. Kada otvorite stranicu na kojoj se nalazi kampanja za neki projekat, prvo što uočite od informacija je naziv projekta, kratak opis i video. Ove stvari moraju da budu tako osmišljene da odmah privuku pažnju i da je zadrže. Opis mora nedvosmisleno ukazati na ono što je predmet kampanje. Jasan, koncizan, precizan ali i interesantan opis je ono što će privući backer-a da pogleda i video. Kada je u pitanju video, treba povesti računa o njegovom trajanju, scenariju, kvalitetu snimka, efektima itd. Na primer, ukoliko želite da pokrente kampanju za neki proizvod, u videu bi valjalo prikazati što više tog proizvoda, kako bi backer-i bili sigurni u njegovo postojanje i funkcionisanje.

Svaka od kampanja svrstana je u jednu od kategorija. Platforme omogućavaju veći izbor kategorija kako bi se što tačnije odredilo za šta prikupljate novac. Na ovaj način povećava se šansa da će backer-i, koji su zainteresovani baš za predmet vaše kampanje, naići na istu. Odavde vidimo da je važno izabrati  kategoriju koja u najvećoj meri odgovara onome što se finansira ali i publici koju želite da privučete.

Još više detalja vezano za to kako da isplanirate vašu kampanju i povećate šanse da ona bude uspešna možete saznati i prijavom na Crowdfunding Akademiju.