Zašto je crowdinvesting bolja opcija od kredita?

3.2.2021

U 2020. godini je sa radom počela prva domaća crowdinvesting platforma Ventu.rs na kojoj je i završena prva uspešna crowdinvesting kampanja. Mala i srednja preduzeća dobila su još još jednu mogućnost da dođu do sredstava za razvoj svog poslovanja. 

Poslednji EY Preduzetnički barometar pokazao je da 38% preduzeća u Srbiji kao najveći izazov za dalji rast vidi sticanje finansijskih sredstava za dalji razvoj. U istraživanju je navedeno i da se uslovi banaka ne podudaraju sa potrebama preduzeća a pristup finansijama im je organičen, što negativno utiče na dugoročni rast i razvoj preduzeća. U Anketi 1000 preduzeća za 2020. godinu 67% preduzeća navelo je da ima potrebu za investicijama, a 69% manjak finansijskih sredstava vidi kao faktor koji utiče na konkurentnost poslovanja. U takvom kontekstu, prednost crowdinvestinga kao dobre opcije za prikupljanje sredstava je nesporna.  

U ovom blogu predstavljamo vam par razloga zašto je crowdinvesting bolja opcija od bankarskog kredita, ako uopšte možete da ga dobijete. 

Crowdinvesting je pristupačniji

Za razliku od tradicionalnih izvora finansija kakvi su bankarski krediti crowdinvesting je daleko pristupačniji. Dok banke imaju izuzetno oštre uslove za odobravanje kredita, crowdinvesting platforme su mnogo pristupačnije malim i srednjim preduzećima. 

Recimo, ventu.rs traži da preduzeće bude registrovano kao d.o.o. i da vam je neophodan iznos od najmanje 50 000 evra. Preduzeće treba da postoji najmanje dve godine i ispunjava još par uslova, daleko fleksibilnijih od onih koji bi pred jedno preduzeće stavila banka kako bi odobrila kredit od 50 000 evra. 

Investitori su ambasadori 

Investitori u crowdinvesting kampanjama su mnogo više od pojedinaca koji ulože novac i jednostavno očekuju neku kamatu (i bonuse), oni postaju ambasadori kompanije i brenda. Kako kamata (a naročito bonusi), zavise od poslovnog uspeha kompanije, investitori će imati interes da šire priču o vašoj kompaniji i proizvodima. Dakle, oni nisu samo najvernije mušterije, već i dragocena podrška u rastu i razvoju vašeg biznisa. Ne zaboravite, što više pojedinačnih backer-a tj. investitora, više i ambasadora!

Proces je transparentan 

Investitori tačno vide u šta ulažu, mogu da vide i biznis plan kompanije, istoriju poslovanja, kontaktiraju vlasnike biznisa, postave pitanje ili razgovaraju sa njima. Takođe, investitori i znaju na šta se troši novac koji su uložili, upoznati su sa dinamikom vraćanja investicije, rizicima i donošenje odluke o investiranju im je olakšano. Suštinski, crowdinvesting kampanja dozvoljava vlasnicima preduzeća da razvijaju svoju zajednicu, bez obzira što jedan deo ljudi neće investirati. Ne treba zaboraviti i da je crowdinvesting zbog svega ovoga daleko jednostavniji način investiranja za pojedince od drugih koji su mogući. 

Podrška platforme u procesu 

Obzirom da crowdinvesting platforme zarađuju tako što zadržavaju procenat sredstava prikupljenih u uspešnim kampanjama, njima je u interesu da svaka lansirana kampanja bude uspešna. To obično znači da platforma nudi vlasnicima preduzeća različite pogodnosti kao što je podrška mentora u različitim oblastima poslovanja. Nekim preduzećima to može da bude dragoceno za buduće uspehe kompanije i takvu priliku uvek treba iskoristit. 

Validacija biznisa 

Ako vam banka odobri kredit, to ne znači da ste popularni ili da je vaš biznis persketivan, već da banka ocenjuje da možete da vratite kredit sa kamatom. Sa druge strane, kada sredstva za razvoj preduzeća prikupite kroz crowdinvesting vi imate potvrdu da postoje ljudi zainteresovani za vaše proizvode, a to su i vaši kupci i ljudi koji veruju u vaš uspeh. To je signal i drugima da je vaša kompanija perspektivna. 

U Srbiji koja još uvek nema kulturu investiranja može da deluje nemoguće skupiti sredstva od malih ulagača. To je odmah po otvaranju prve crowdinvesting platforme odmah demantovala kampanja kompanije Bubaja koja je prikupila 50 000 evra od 73 investitora. Mora se uzeti u obzir da je do sada investiranje malih iznosa od svega 100 evra na ovaj jednostavan način bilo nedovoljno poznato i nedostupno u Srbiji. Isto tako, ne sme se zanemariti da građani Srbije imaju ne tako mali iznos štednje u bankama koji je u vreme pandemije koronavirusa dodatno porastao za skoro 17%, a da su kamate koje bi dobili u crowdinvesting kampanjama više od onih na štednje uloge, a i brže stižu na naplatu. Zato je važno da kompanije ali i i institucije vode aktivnu edukaciju građana o opcijama za investiranje jer od toga profitiraju i građani, i kompanije, ali i cela ekonomija.