Crowdfunding
Platforme

Najveći deo crowdfunding aktivnosti odvija se online, na crowdfunding platformama.
One služe kao baze na kojima se nalaze svi projekti koje tu postavljaju organizatori kampanja, koji žele da prikupe sredstva za svoj projekt.

 • Prva i jedina platforma za grupno finansiranje u Srbiji
 • Namenjena isključivo podršci neprofitnim organizacijama
 • Kampanje traju od 30 do 90 dana, a ako se prikupe sredstva mogu da traju i kraće od 30 dana
prednosti
 • Ukoliko se ne prikupe tražena sredstva moguće je dobiti uplatu pod uslovom da se projekat realizuje
 • Moguće je primati donacije iz celog sveta
 • Korisnici iz Srbije imaju direktan pristup
nedostaci
 • Namenjena samo neprofitnim kampanjama
 • Najstarija platforma
 • Izbor izmedu flexibilnog i fiksnog cilja
 • Tri glavne kategorije: tehnologija i inovacije, kreativni i društveni projekti
prednosti
 • Sav novac koji se prikupi tokom kampanje može se podići bez obzira, da li je cilj postignut ili ne
 • Iako je kampanja vremenski
  ograničena, moguće je maksimalno produžiti do 60 dana
nedostaci
 • Korisnici iz Srbije nemaju direktan pristup platformi i moraju koristiti registrovanog posrednika iz jedne od prihvatljivih zemalja, kao što su Velika Britanija, SAD, Kanada, Holandija, Italija, Španija, Švedska...
 • Najpoznatija platforma za nagradni CF
 • Usmerena na originalne dizajn i tehnološke proizvode.
 • Glavne kategorije: umetnost, strip i ilustracija, dizajn i tehnologija, film, hrana i ručni rad, igre, muzika i izdavaštvo
prednosti
 • Kampanje traju maksimalno
  60 dana
 • Jednostavan za korišćenje.
nedostaci
 • Princip „sve ili ništa“ – ukoliko se ne prikupe predviđena sredstva, novac se vraća backer-ima
 • Korisnici iz Srbije nemaju direktan pristup i moraju koristiti registrovanog
 • Namenjena donacijskom vidu grupnog finansiranja
 • Platforma ima akcelerator koji pomaže da se u ograničenom roku skupi do 5000 dolara koji su potrebni da bi se kvalifikovali za platformu
prednosti
 • Uspešne kampanje dugoročno imaju mogućnost za uplate na samoj platformi i budu smatrane partnerom
 • Korisnici iz Srbije imaju direktan pristup
nedostaci
 • Koriste uglavnom neprofitne organizacije
 • Način prikupljanja novca je tradicionalan
 • Za pokretanje prve kampanje naplaćuje se naknada od 12% kao i 3% za uplate
 • Specijalizovana platforma za  investicioni crowdfunding (equity crowdfunding)
prednosti
 • Po postizanju 75% cilja pravni tim platforme pruža podršku.
nedostaci
 • Funkcioniše po principu sve ili ništa
 • Samo biznisi registrovani u Velikoj Britaniji imaju mogućnost korišćenja platforme, dok je ostalima iz Evrope omogućeno tek ukoliko platforma prihvati zahtev
 • Provizija od od 1,5% se naplaćuje korisniku koji investira što može da ga obeshrabri
 • Specijalizovana platforma za investicioni crowdfunding
  (equity crowdfunding)
prednosti
 • Platforma nudi podršku u razvoju kampanje
 • Platforma uspešno funkcioniše u Hrvatskoj
nedostaci
 • Korisnici iz Srbije nemaju direktan pristup platformi
 • Privatni režim pri pokretanju kampanje u kome pokretač mora da obezbedi investitore