Kampanja u fokusu: Podrška žrtvama trgovine ljudima i njihovoj deci

ASTRA je nevladina organizacija koja za cilj ima iskorenjivanje svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanje podrške u potrazi za nestalom decom. Osnovana je 2000. godine i prva je organizacija koja je ukazala na problem trgovine ljudima u Srbiji. ASTRA tretira ovaj problem sveobuhvatno i deluje u oblasti prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, pružanja direktne pomoći žrtvama, reintegracije, istraživanja i izveštavanja, javnog zastupanja na strateškom i operativnom nivou i podržava izgradnju funkcionalnog i efikasnog sistema za suzbijanje trgovine ljudima, koji u potpunosti poštuje ljudska prava žrtava.

Članice organizacije odlučile su se za pokretanje crowdfunding kampanje, kako bi prikupile sredstva za urgentne potrebe nekadašnjih žrtava trgovine ljudima i njihove dece. Ukupan iznos sredstava koji žele da prikupe je 350.000 dinara, što pokriva samo deo potreba njihovih korisnika. Sredstva koja prikupe tokom kampanje biće namenjena za kupovinu higijenskih paketa za decu i odrasle, kupovinu obuće i odeće, hrane, ogreva, obezbeđenje hitne medicinske pomoći, pokrivanje troškova izdavanja ličnih dokumenata, kurseve i obuke za olakšavanje zaposlenja, kupovinu sredstava za rad, kućnih aparata, troškove prevoza i užine za školarce.

Kampanja traje još nešto više od mesec dana, a više informacija možete pronaći na platformi Donacije.rs.


podržite kampanju