Kampanja “Učinimo ginekološke preglede pristupačne svim ženama!”

Udruženje osoba sa invaliditetom „Srna” iz Raške, okuplja osobe sa svim vrstama invaliditeta i sve one koji svojim radom doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja (integracija, socijalizacija i inkluzija OSI, razvoj svesti građana Raške o pitanjima invalidnosti i zagovaranje ostvarivanja prava OSI). Udruženje trenutno okuplja 42 člana od čega su 22 žene. Aktivnosti su najčešće usmerene na unapređenje ljudskih prava žena i mladih sa invaliditetom. Do sada je realizovano osam projekata. Ovo nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi unapređenjem života osoba sa invaliditetom (OSI) u opštini Raška, pokrenulo je crowdfunding kampanju za nabavku i ugradnju novog hidrualičnog ginekološkog stola. Već nekoliko decenija unazad, Dom zdravlja u Raškoj ima na raspolaganju samo jedan ginekološki sto koji je veoma visok i nema mogućnost prilagođavanja što je naročito otežavajuće za žene sa fizičkim invaliditetom. Kako bi sve žene iz Raške i okoline imale mogućnost za pristupačan ginekološki pregled, kampanja na platformi Donacije.rs ima za cilj da prikupi iznos od 1.193.784 RSD za nabavku novog hidrualičnog ginekološkog stola.

Sve je veći broj žena koje oboljevaju od raka grliće a statistika jasno ukazuje da je ova bolest izlečiva u 95% slučajeva ako se otkrije na vreme, tokom redovnih ginekoloških pregleda. Kroz svoje aktivnosti u raškom okrugu, udruženje osoba sa invaliditetom “Srna” ukazuje na problem zdravstvene zaštite, koja nije podjednako dostupna svim ženama. Zašto hidraulični sto? Njegova specifičnost je u tome što je omogućeno njegovo hidraulično podizanje i spuštanje na visinu koja odgovara ženama sa invaliditetom ali i trudnicama, starijim i polupokretnim ženama. Nov sto će omogućiti lakši pregled za sve žene, bez obzira na njihove godine, fizičko i zdravstveno stanje. Pored neophodnih sredstava, kroz ovu kampanju organizatori žele da podstaknu svoje sugrađanke na redovne preglede i tako unaprede reproduktivno zdravlje žena u Raškoj.

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun udruženja osoba sa invaliditetom „Srna“.

podržite kampanju