Ljubav mora biti zakon!

Platforma CrowdJustice je crowdfunding platforma dostupna u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama za projekte koji imaju za cilj poboljšanje pristupa pravnom sistemu. Na njoj su Jelena Dubovi i Sunčica Kopunović odlučile da pokrenu kampanju sa ciljem da krenu u pravnu borbu za registraciju istopolnih zajednica u Srbiji, nakon što im je nedavno odbijen zahtev da registruju svoju zajednicu, uz obrazloženje da se u matičnu knjigu venčanih može registrovati isključivo bračna zajednica ako ispunjava sve zakonom propisane uslove. Kako Sunčica i Jelena nisu različitog pola, nisu ispunile osnovni uslov.

Sunčica i Jelena smatraju da je na ovaj način izvršena povreda prava koja su im garantovana Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Zato su pokrenule kampanju u kojoj prikupljaju 1.000.000 dinara (odnosno 7.500 britanskih funti) za pokrivanje pravnih i sudskih troškova za vođenje parnica koje su pored njih pokrenula još dva istopolna para, kao i za kampanju širenja svesti o ovoj temi, jer veruju da je pored pravne borbe važno i da šira javnost razume razloge za pokretanje njihove borbe.  

Možete podržati Jelenu i Sunčicu u njihovoj borbi i podržati ljubav do 8. avgusta 2019. godine.

podržite kampanju