Obezbedimo nabavku opreme za „Omladinski centar CK13“ u Novom Sadu

„Omladinski centar CK13“ je nezavisni alternativni društveni i kulturni centar sa sedištem u Novom Sadu, čiji je cilj jačanje političke samosvesti, samoorganizovanja i društvenog angažmana građana, posebno mladih, kroz organizovanje programa, aktivnosti i akcija iz područja društvenog i političkog aktivizma, neformalnog obrazovanja, alternativnih umetničkih i subkulturnih praksi - usmerenih ka ličnoj i društvenoj emancipaciji.

Kako „Omladinski centar CK13“ od prošle godine više ne raspolaže opremom koju je zajednica godinama koristila, pokrenuli su na platformi Donacije.rs crowdfunding kampanju „Da se crna kuća opet čuje!“ s ciljem nabavke neophodne opreme za dalji nastavak rada organizacije.

Iznos koji je potreban za nabavku nove opreme za „Omladinski centar CK13“ je 1.000.000 RSD. Iako do završetka kampanje ima još dvadesetak dana, kampanjom je do sada prikupljeno oko 90% iznosa.

Udruženje “Omladinski centar CK13” je za ovu svrhu već obezbedilo 274.680 RSD za skretnicu, kablove, mikrofone, stalke, zvučnike za dvorište i instalaciju, a ostatak će biti prikupljen kroz donacije građana.

Uspeh ove kampanje će omogućiti da, udruženo sa širom zajednicom, Omladinski centar CK13 obezbedi novu opremu i nastavi da sprovodi aktivnosti, programe i akcije iz područja alternativnih i subkulturnih praksi, neformalnog obrazovanja i društvenog aktivizma.

Nova oprema obezbediće kontinuirano održavanje brojnih besplatnih programa - filmskih, književnih, izložbenih, performativnih, tribinskih, edukativnih i radioničarskih. Resursi Omladinskog centra CK13 će, kao i do sada, koristiti brojne druge organizacije, formalne i neformalne grupe, aktivistički i volonterski kolektivi i inicijative. Na taj način će se obezbediti da se čuje i jače i dalje glas svih koji ovu viziju i vrednosti dele.

Nagrade koje su organizatori kampanje pripremili za svoje podržavaoce su:

Prvih 50 donacija po 1.000 rsd - besplatan ulaz na koncert po izboru za dve osobe.

Prvih 30 donacija po 3.000 rsd - CK13 majica + ulaz na koncert po izboru za dve osobe.

Donacije preko 10.000 rsd - besplatan ulaz na sve koncerte do kraja 2022. godine.

Kampanju možete podržati na više načina:

Direktno na platformi Donacije.rs online donacijama; uplatom na tekući račun Udruženja; doniranjem u donatorsku kutiju u „Omladinskom centru CK13“; širenjem informacije o kampanji preko svojih naloga na društvenim mrežama i drugih kanala komunikacije.

podržite kampanju