Obezbeđivanje personalne asistencije osobama sa invaliditetom

Nezaobilazan deo naše svakodnevice je održavanje higijene, oblačenje, konzumiranje hrane, odlazak u školu, na fakultet ili posao. Osobe sa invaliditetom ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju i na taj način imaju mogućnost da same donose odluke u svom životu.

Centar „Živeti uspravno” pokrenuo je crowdfunding kampanju sa željom da prikupi sredstva za usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom.

Kampanja je pokrenuta 2. jula 2019. na platformi Donacije.rs, a ciljani iznos je 466.248 dinara. Ovaj iznos je potreban za po dve mesečnе zarade 5 personalnih asistenata, ali bi obezbedio i kontinuitet usluge i funkcionisanje osoba sa invaliditetom do ulaska u gradski sistem socijalne zaštite. Autori kampanje navode da ne žele samo „da prikupe sredstva za pet meseci, već i da zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19. Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici“.

Centar trenutno ima 10 korisnika iz Novog Sada i jednog iz Subotice, a 11 je na listi čekanja.

Predviđen datum završetka kampanje je 31. avgust 2019.

podržite kampanju