Opšti apel: Pomozimo najugroženijima u borbi protiv COVID-19

Fondacija Katalist, koja upravlja platformom Donacije.rs, pokrenula je kampanju za pomoć najugroženijima u borbi protiv koronavirusa. U narednim danima ova fondacija je najavila nove kampanje sa specifičnim ciljevima.  

Razmere uticaja epidemije koronavirusa na naše društvo još uvek nisu poznate. Najugroženiji u našem društvu se svakodnevno suočavaju sa novim izazovima. 

Ova kampanja daje priliku da se svi dodatno uključe u borbu doniranjem sredstava za podršku naporima da se ovaj virus pobedi i da se naše društvo vrati u normalno stanje.

Sredstva će biti iskorišćena za pomoć u sigurnoj i higijenskoj isporuci hrane, dostavljanje medicinskih i drugih potrepština građanima starijim od 65 godina kojima trenutno nije dozvoljeno da napuštaju svoje domove i koji su u visokom riziku zbog već postojećeg zdravstvenog stanja, distribuciju higijenskih paketa. Takođe, sredstva su namenjena i za podršku porodicama sa školskom decom koja nemaju resurse da učestvuju u televizijskim ili online programima obrazovanja, kao i porodicama obolelih od koronavirusa kojima je potrebna psihosocijalna, finansijska ili druga pomoć za vreme i nakon lečenja. 

Ciljanih iznos u ovoj kampanji je 500 000 dinara, a kampanja traje do 17. maja 2020. godine. Kampanju možete da podržite na platformi Donacije.rs.


podržite kampanju