Podrška inicijativi “Potpiši prodiši”

Udruženje građana Srbija u pokretu jedno je od udruženja koje daje doprinos borbi za čist vazduh u Srbiji kroz svoju inicijativu “Potpiši prodiši”. Kao jedan od ključnih problema koji izaziva zagađenje vazduha ova inicijativa vidi individualna ložišta i nedovoljno kvalitetne energente koji se koriste. Kako bi uticalo na rešenje ovog problema udruženje želi da pokrene narodnu inicijativu kojom bi zahtevalo zabranu prodaje sirovog lignita koji je najnekvalitetnija vrsta uglja. 

Obzirom da Zakon nalaže da je za pokretanje narodne inicijative i stavljanje određenog pitanja na dnevni red Narodne Skupštine Republike Srbije neophodno da se prikupi 30 000 potpisa za svega sedam dana, ovo udruženje je rešilo da taj ozbiljan poduhvat finansira kroz crowdfunding kampanju. 

Sredstva su neophodna za troškove promocije potpisivanja narodne inicijative, troškove prikupljanja potpisa i organizacione troškove, dok će svi učesnici kampanje biti i dalje angažovani volonterski. Ciljani iznos ove kampanje je 73 200 dinara. Obzirom da ovo nije visok cilj, autori kampanje su već pri lansiranju objavili rastegljive ciljeve. Prvi ciljani iznos obezbeđuje troškove za sedam dana kampanje, a drugi koji iznosi 244 798 dinara omogućiće autorima kampanje sprovođenje aktivnosti do kraja marta. Treći cilj koji nije precizno definisan omogućava autorima kampanje da realizuju i druge aktivnosti do kraja 2021. godine sa istim ciljem - borbom za čist vazduh u Srbiji. 

Autori ove kampanje su backer-ima ponudili i razne nagrade pa će tako svi oni koji doniraju 1000 dinara dobiti pismo zahvalnosti, set filtera za društvene mreže, a njihovo ime biće navedeno na sajtu potpisiprodisi.rs. Oni koji doniraju 2000 dinara će na poklon dobiti set od dve značke, pet stikera, dva 3D stikera i seta za crtanje, a oni koji izdvoje 3000 dinara za podršku kampanji mogu da očekuju blokče, šolju i antistres lopticu. Oni koji doniraju 5000 dinara ili veći iznos će dobiti na poklon i šeširić i sadnicu. 

Kampanju možete podržati na platformi Donacije.rs do 8. aprila 2021. godine.

podržite kampanju