Podrška za ECOalarm.online koji mapira zagađenja

Grupa od osam web dizajnera i programera iz beogradske agencije za web dizajn WS9 pokrenula je crowdfunding kampanju za razvoj sajta i aplikacije ECOalarm.online. Ovaj sajt je zamišljen kao mesto na kome će 24 sata dnevno biti dostupne aktuelne informacije o raznim oblicima zagađenja životne sredine, sa idejom da ti podaci budu dostupni organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, ekspertima i institucijama.

Pored sajta, plan je da se razvije i mobilna aplikacija koja će svim korisnicima omogućiti da prijave ekološke probleme koje su primetili, na jednostavan način ih opišu na svom maternjem jeziku i postave slike koje svedoče o zagađenju. Na ovaj način, autori kampanje žele da podignu svest o zagađenju i važnosti zaštite životne sredine, ali i da utiču na rešenje aktuelnih problema kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

ECOalarm.online će takođe nuditi i predloge za rešenja određenih problema, mapirati odgovorne institucije, a integrisaće i online peticije kako bi se izvršio dodatni pritisak na institucije da reše probleme.

Ciljani iznos u ovoj kampanji je 350 000 američkih dolara što je neophodno da se pokriju troškovi rada autora i urednika u kancelariji, kao i onih koji bi radili na terenu. Takođe, uračunati su troškovi ekoloških eksperata koji bi bili zaduženi za terenski rad, troškovi za održavanje prostorija, opreme, promocije i izrade edukativnih filmova.

Kampanju možete podržati do 1. oktobra 2020. godine na platformi GoGetFunding.  

podržite kampanju