Savremena učila za savremenije škole u Šidu

Povodom Nacionalnog dana davanja, nevladina organizacija iz Šida „Misli globalno deluj lokalno“ pokrenula je kampanju na platformi Donacije.rs da bi prikupila sredstva za opremanje informatičkog kabineta OŠ „Sremski front“ iz Šida.

Želja članova ove organizacije je da time omoguće svojim najmlađim sugrađanima da kroz zabavu i igru lakše stiču nova znanja i da se lakše približe deci koja pohađaju škole u većim gradovima, ali i savremenom obrazovanju. Prikupljena sredstva namenili su za kupovinu savremenih učila kao što su pametne, interaktivne table, tri računara i tri projektora sa platnima. Nadaju se da će đaci zahvaljujući navedenim savremnim učilima lakše pratiti nastavni proces, kao i da će se povećati aktivnosti na časovima i razvijanje stvaralačkog i kreativnog duha kod učenika.

Korišćenjem modernih tehnologija u nastavi, učenici će biti u mogućnosti da sami ili u timu prezentuju i kreiraju časove pojedinih predmeta. „Misli globalno deluj lokalno“ je nevladina organizacija koja postoji od 2015. godine, a oformljena je sa željom da doprinese boljitku opštine Šid kroz volonterski i stručni rad.

Kampanju koju sprovodi ova organizacija možete podržati do 09.10.2019. godine.

podržite kampanju