kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Irac pokrenuo kampanju za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Nema rezultata koji odgovaraju ovoj pretrazi.