kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Kampanja u fokusu: POKUŠ.AI Lab, mesto u kojem svako dete ima priliku da pokuša, pogreši i uspe

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Nema rezultata koji odgovaraju ovoj pretrazi.