kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Podržite Princeps Games i njihovu prvu crowdfunding kampanju za razvoj društvene igre

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Tech Community For A Better Society