kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Obezbedimo 500 paketa pomoći beskućnicima u Beogradu tokom vanrednog stanja

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Support Moms of Serbia

Triangle Collection - High quality assembling furniture