kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Nova crowdinvesting kampanja kompanije Forest Secret na Ventu.rs

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Playerhunter

Nemesis - First Studio Album

Put u moju nepostojeću zemlju

Elevating your urban experience

Stiglo: The lightest bags & backpacks you'll ever love

LICEULICE: PRETPLATIMO SE I PODRŽIMO 10 TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA

Do you need Remont - repair?

Poguraj DrumoDom

Overtime! The card game of no work and all play!