kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Nova crowdinvesting kampanja kompanije Forest Secret na Ventu.rs

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Playerhunter

Elevating your urban experience