kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Kampanja u fokusu: Mladi iz „Naše kuće” grade urbanu baštu

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

LICEULICE: PRETPLATIMO SE I PODRŽIMO 10 TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA