kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Nova crowdinvesting kampanja kompanije Forest Secret na Ventu.rs

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Triangle Collection - High quality assembling furniture

Put u moju nepostojeću zemlju

Tech Community For A Better Society

Tank Chess

Stiglo: The lightest bags & backpacks you'll ever love

OZONE

Overtime! The card game of no work and all play!