kampanje

Svake godine imamo sve više i više uspešnih kampanja iz Srbije. Ovde predstavljamo mini preglede i analize kampanja koje su među glavnim izvorima ohrabrenja, inspiracije i učenja za buduće crowdfunder-e.

Budućnost zove, odazovi se!

kampanja u fokusu

Uspešne kampanje

Tank Chess

Stiglo: The lightest bags & backpacks you'll ever love

OZONE

Overtime! The card game of no work and all play!