Crowdfunding
Platforme

Najveći deo crowdfunding aktivnosti odvija se online, na crowdfunding platformama.
One služe kao baze na kojima se nalaze svi projekti koje tu postavljaju autori kampanja,
koji žele da prikupe sredstva za svoj projekat.

Kratak Opis
 • Prva i jedina platforma za grupno finansiranje u Srbiji, koja je namenjena isključivo podršci registrovanim neprofitnim organizacijama.
 • Namenjena grupnom finansiranju zasnovanom na donacijama.
 • Kampanje traju od 30 do 90 dana, a ako se cljani iznos ranije prikupi, mogu da traju i kraće od 30 dana.
prednosti
 • Ukoliko se ne prikupi ciljani iznos moguće je dobiti uplatu, pod određenim uslovima
 • Moguće je primati donacije iz celog sveta.
 • Korisnici iz Srbije imaju direktan pristup
nedostaci
 • Profitna pravna lica ne mogu da budu
  autori kampanja.
NAKNADA
 • Za autore kampanje: 0% + standardni trošak kartičnih uplata.
Kratak Opis
 • Najstarija platforma za crowdfunding na bazi nagrada.
 • Nudi izbor između fleksibilnog cilja (autor kampanje zadržava novac i ako nije prikupio 100% ciljanog iznosa) i fiksnog cilja (autor kampanje zadržava novac samo ako je prikupio 100% ciljanog iznosa).
 • Tri glavne kategorije: tehnologija i inovacije, kreativni i društveni projekti.
prednosti
 • Izbor između fleksibilnog i fiksnog cilja omogućava autorima kampanje bolje
  planiranje.
 • Iako je kampanja vremenski ograničena, moguće je maksimalno produžiti do 60 dana.
nedostaci
naknada
 • Za autore kampanje: 5% od ukupno prikupljenih sredstava + naknada za transfer novca u zavisnosti od valute i države + standardni trošak kartičnih uplata.
Kratak Opis
 • Najpoznatija platforma za grupno finansiranje na bazi
  nagrada.
 • Usmerena na originalan dizajn i tehnološke proizvode.
 • Glavne kategorije: umetnost, strip i ilustracija, dizajn
  i tehnologija, film, hrana i ručni rad, igre, muzika
  i izdavaštvo.
prednosti
 • Kampanje traju maksimalno
  60 dana
 • Jednostavan za korišćenje.
nedostaci
 • Princip „sve ili ništa“ – ukoliko se ne prikupi ciljani iznos novac se vraća backer-ima.
 • Autori kampanja iz Srbije nemaju direktan pristup i moraju koristiti registrovanog posrednika iz zemlje u kojoj
  platforma posluje.

NAKNADA
 • Za autore kampanje: 5% od ukupno
  prikupljenih sredstava + standardni trošak kartičnih uplata.
Kratak Opis
 • Namenjena grupnom finansiranju zasnovanom na
  donacijama.
 • Platforma ima Akcelerator, odnosno virtualni trening program dostupan autorima kampanja koji daje podršku da se u određenom roku skupi do 5.000 američkih dolara od 40 različitih donatora, koji su potrebni da bi se kampanja kvalifikovala da bude javno dostupna.
 • Platforma namenjena samo registrovanim neprofitnim organizacijama.
prednosti
 • Autori kampanja iz Srbije imaju direktan pristup.
 • Osim individualnih backer-a na platformi su aktivni i korporativni backer-i.
nedostaci
 • Profitne kompanije ne mogu da koriste platformu za prikupljanje sredstava.
 • Da bi se pokrenula kampanja platforma traži i dvogodišnji finansijski izveštaj, što može da bude problem za novoosnovane organizacije koje onda moraju da nađu „sponzorsku organizaciju“ da bi pokrenule kampanju.
nAKNADA
Kratak Opis
 • Specijalizovana platforma za investiciono grupno
  finansiranje (equity crowdfunding).
prednosti
 • Po postizanju 75% cilja pravni tim platforme pruža pravnu podršku autoru kampanje.
nedostaci
 • Funkcioniše po principu „sve ili ništa“– ukoliko se ne prikupi ciljani iznos novac se vraća backer-ima.
 • Samo pravna lica registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj imaju mogućnost korišćenja platforme, dok je ostalima iz Evrope omogućeno tek ukoliko platforma prihvati zahtev.
naknada
 • Za autore kampanje: 7% od ukupno prikupljenih sredstava + Transfer sredstava 0,75–1,25% + standardni trošak kartičnih uplata.
  Za backer-e: Procenat od donacije: 1,5% (ne manje od 50 penija i ne više od 250 funti).
Kratak opis
 • Specijalizovana platforma za investiciono grupno
  finansiranje (equity crowdfunding)
prednosti
 • Platforma nudi podršku u razvoju kampanje.
 • Platforma uspešno funkcioniše u Hrvatskoj.
 • Pogodna za start-upove.
 • Investitori nakon inicijalne faze ulaganja mogu trgovati svojim udelom, zahvaljujući sistemu zasnovanom na blockchain tehnologiji.
nedostaci
 • Platforma od autora kampanja traži da
  ispune različite kriterijume, stoga i autori iz Srbije mogu da je koriste ukoliko ih ispune.
 • „Soft launch“ faza pri pokretanju kampanje u kojoj autor kampanje mora da obezbedi investitore kroz svoju mrežu i mrežu platforme, a tek nakon prikupljenog dela sredstava kampanja postaje javno dostupna svim zainteresovanim backer-ima.
NAKNADA
 • Za autore kampanje: 4% od ukupno prikupljenih sredstava + Fiksna naknada od 3.500 evra.
  Za backer-e: 3% ako kompanija u koju je investirana ode na tržište ili je prodaju. Procenat se računa u odnosu na povratak investicije.
Kratak Opis
 • Namenjena grupnom finansiranju na bazi nagrada.
 • Na GoDaddy listi najboljih platformi za grupno
  finansiranje za 2019. godinu.
 • Na platformi Ulule mogu se finansirati svi inovativni, kreativni i projekti usmereni na zajednicu.
prednosti
 • Kampanje mogu realizovati pojedinci, neprofitna i profitna pravna lica.
 • Kampanje mogu trajati do 90 dana.
 • Osim finansijskog cilja moguće je postaviti kao cilj i broj pretprodatih proizvoda.
 • Platforma je dostupna na osam jezika
nedostaci
 • Funkcioniše po principu „sve ili ništa“.
 • Nije zvanično dostupna u Srbiji, ali je za razliku od platformi Indiegogo i Kickstarter
  dostupna u svim zemljama EU, što značajno olakšava proces dolaska do posredničkih organizacija.
naknada
kratak opis
 • Patreon je platforma za grupno finansiranje koja nudi mogućnost donatorima – patronima da doniraju novac kreatorima online sadržaja, kao što su na primer novinari, kreatori video-klipova, muzičari, virtuelni umetnici, grafičari, strip umetnici, autori
  podcast-a i drugi slični kreativci.
prednosti
 • Platforma Patreon je rešenje namenjeno svim umetnicima i kreativcima koji kontinuirano stvaraju sadržaj, jer nije potrebno imati konkretan projekat i kampanju, kao što je to slučaj sa platformom Kickstarter.
 • Podrška je kontinuirana i obnavlja se na mesečnom nivou.
 • U Srbiji ovaj model zasada koristi manji broj kreativaca.
nedostaci
 • Bez razvijene zajednice i prepoznatljivosti,
  teško je voditi uspešnu kampanju.
 • Nije namenjena jednokratnim projektima.
NAKNADA
Kratak Opis
 • Platforma sa fokusom na lični crowdfunding i neprofitne inicijative. Sredstva se prikupljaju za više kategorija: medicinske zahvate, vanredne situacije, edukaciju, humanitarne svrhe, neprofitne inicijative.
prednosti
 • Jednostavna za korišćenje.
 • Daje prostor pojedincu.
nedostaci
naknada
 • Za autore kampanje:0% za većinu zemalja i valuta i do 5% za određene zemlje.
  +standardni trošak kartičnih uplata.
Kratak opis
 • Platforma namenjena investicionom grupnom finansiranju, orijentisana ekskluzivno ka potrošačkim brendovima i proizvodima.
 • Nudi i uslugu kreditiranja.
prednosti
 • Omogućava pristup Helio-u (platforma za mašinsko učenje i analizu podataka, koja identifikuje potencijalne investitore), ima partnerstvo sa distributerima (npr. Amazon).
nedostaci
 • Platforma namenjena pravnim licima registrovanim u SAD-u.
 • Neophodna aplikacija za pokretanje kampanje.
 • Uobičajeni zahtev da bi kompanija pokrenula kampanju na platformi je prihod kompanije od minimum pola miliona američkih dolara godišnje.
 • Funkcioniše po principu „sve ili ništa“.
NAKNADA
 • Za autore kampanje: Naplaćuje se određeni procenat za uspešno realizovane kampanje,
  ali podatak o visini naknade nije javno dostupan + standardni trošak kartičnih uplata.

Kratak Opis
 • Platforma namenjena investicionom grupnom finansiranju start-upova, koja sebe opisuje kao „Kickstarter za investicije”
 • Dozvoljava male investicije sa donjom granicom od 100 američkih dolara, u skladu sa „JOBS Act“ za koji je lobirala i na taj način omogućila tzv. neakreditovanim investitorima da ulože novac.
 • Funkcioniše kao tzv. Public Benefit Corporation.
prednosti
 • Pruža pravnu podršku.
nedostaci
 • Platforma namenjena pravnim licima registrovanim u SAD-u.
naknada
 • Za autore kampanje:7,5% od ukupno prikupljenih sredstava. 3,5% od svake donacije, ne manje od 8 američkih dolara.

  Za nekartične uplate 2% od svake donacije i maksimum 100 američkih dolara +standardni trošak kartičnih uplata.

Kratak opis
 • Platforma je fokusirana na neprofitne organizacije.
prednosti
 • Jednostavna za korišćenje.
nedostaci
 • Prihvata samo donacije u američkim dolarima.
 • Uplate se vrše preko WePay računa
 • Dostupna pravnim licima iz SAD-a.
NAKNADA
 • Za autore kampanje: 0% +standardni trošak kartičnih uplata.
  Za backer-e: opciona donacija platformi.

Kratak Opis
 • Platforma namenjena pojedincima i neprofitnim organizacijama.
prednosti
 • Ima aplikaciju za Facebook i LinkedIn.
 • Autori kampanje imaju mogućnost da brendiraju neki od proizvoda koje nudi platforma (majice, šolje, maske za telefone), a koje će koristiti kao nagrade za svoje backer-e. Ovako kreirane nagrade proizvodi
  i distribuira sama platforma.
nedostaci
naknada
 • Za autore kampanje:4,9% naknada od svake donacije. Za backer-e: standardni trošak kartičnih uplata.
Kratak opis
 • Platforma namenjena naučnoj zajednici i finansiranju istraživačkih projekata u različitim oblastima.
 • Rezultati istraživanja moraju da budu javno dostupni, a projekti prolaze reviziju pre pokretanja kampanje.
prednosti
 • Mogućnost finansiranja 100% projekta (naučne institucije često finansiraju manji procenat).
nedostaci
 • Model finansiranja je „sve ili ništa“.
 • Autori kampanja iz Srbije mogu da koriste platformu, ali je neophodan račun u banci koja je u jednoj od zemalja u kojima platforma posluje.
 • Platforma ima probni pilot projekat za one kojima je nedostupan račun u ovim zemljama. Prikupljena sredstva za ove projekte se isplaćuju preko PayPal računa, uz naknadu od 30 američkih dolara.
NAKNADA
Kratak Opis
prednosti
 • Integrisani alati za oglašavanje (Google Adwords i Facebook Piksel) što olakšava praćenje učinka plaćenog oglašavanja
nedostaci
naknada
 • Za autore kampanje: 0% +standardni trošak kartičnih uplata.