Crowdfunding brojke u Srbiji

July 10, 2018

Nije teško zapaziti da je crowdfunding kao pojam ali i kao sredstvo prikupljanja sredstava za projekte novina. Do unazad par godina gotovo da ga niko nije ni koristio niti je znao šta znači. Ipak, i danas kada je crowdfunding nešto rasprostranjeniji u Srbiji, brojke nam nikako ne idu u prilog. Ovaj presek koji ću prikazati osim što prikazuje da je crowdfunding slabo korišćen izvor finansiranja, daje nam uvid i u to da se on znatno više koristi u poslednjim godinama, a prognoze su da će broj finansiranih projekata na ovaj način svakako rasti.

Ovo odsustvo crowdfundinga kao izvora finansiranja nikako ne treba gledati kao negativan signal. Naprotiv, ovo znači da je to tržište kapitala i dalje neeksploatisano. Ljudi u Srbiji, za razliku od onih u Americi ili u Engleskoj, nisu zasićeni projektima koji traže finansije na ovaj način. Takođe, koristeći ovaj vid finansiranja ističete se lokalno ali i na nivou zemlje kao inovator i skrećete dodatnu pažnju na svoj projekat.

Kako je crowdfunding globalan fenomen, na ovaj način vaš projekat ima veći legitimitet ako novac za njega tražite preko crowdfunding platformi u zemljama gde je crowdfunding već ustaljena praksa.

Negativna strana je svakako slab rezultat vezano za broj kampanja iz Srbije koje su dostigle 100% finansiranja. Procenat uspešnih kampanja na Indiegogo platformi je svega 1,4%. Najveći krivac ovome je loše urađena kampanja, odnosno nedovoljno ulaganje truda u istu. Ovome u prilog govori i uspešnost na Kickstarter platformi koja iznosi 37,5%, gde da biste prikupili sredstva morate da dođete do 100% ciljanog iznosa sredstava, pa se kampanji u velikom broju slučajeva pristupa sa većom pažnjom. Slabo isplanirana kampanja je isto kao da kampanja i ne postoji. Ukoliko se upuštate u avanturu crowdfundinga, pre svega je važno da imate dobar plan i da znate kako da komunicirate sa ljudima koji su vaši potencijalni backeri. Uvek se treba setiti da je vaš projekat samo jedan u moru svih drugih i zato treba da bude istaknut na najbolji mogući način, kako bi bio primećen. Loše kampanje vuku za sobom negativna iskustva, a negativna iskustva odvlače backere od crowdfundinga, a bez backera nema uspešnih kampanja.

Hajde da zajedno stvaramo bolju statistiku crowdfundinga u Srbiji!

Sledi statistika za one koji žele da potkrepe tekst i tačnim brojkama.

‍Tabela prikazuje iznos prikupljanih sredstava od kada je crowdfunding počeo da se koristi u Srbiji (2011-2012. godina)
‍Najzastupljenije kategorije projekata na obe platforme i procenat njihove uspešnosti

POVEZANI TEKSTOVI