No Name Kitchen Belgrade

No Name Kitchen
Indiegogo
4.000 dolara
4.836 dolara
71

No Name Kitchen je organizacija nastala sa ciljem pružanja pomoći migrantima koji na svom putu ka Evropskoj uniji prolaze i kroz našu zemlju. Stvorena je u februaru 2017. godine i njena primarna delatnost bilo je obezbeđivanje jednog toplog obroka na dan migrantima koji su privremeni boravak pronalazili u barakama u blizini železničke stanice u Beogradu. Sa tim ciljem je i pokrenuta crowdfunding kampanja na platformi Indiegogo, čija je uspešnost bila čak 120%.

Saveti autora kampanje (dos and don’ts)

●      80% uspešnih kampanja sadrže video-materijal kao svoj promotivni deo, budući da privlači više pažnje i ostavlja jači utisak;

●      Dobro osmišljena kampanja na društvenim mrežama je pola posla.