Poguraj DrumoDom

Humanitarna organizacija ADRA
Indiegogo
Cilj - 13.800$
Skupljeno - 14.048$
Broj backer-a: 157

DrumoDom je prvi autobus u Srbiji koji će biti adaptiran i postati pokretni pružaoc usluga beogradskim beskućnicima – ljudima bez elementarnih uslova za dostojanstven život. Zahvaljujući darežljivim pojedincima, humanitarna organizacija ADRA je kupila autobus i trenutno dovršava njegovu adaptaciju kako bi DrumoDom uskoro otpočeo s radom. Ova kampanja koja je trajala do 13. decembra 2018. godine za cilj je imala da obezbedi dovoljno sredstava kako bi autobus sa svim pratećim uslugama neometano radio tokom čitave 2019. godine.

Saveti autora kampanje (dos and don’ts)

Autori ove humane ideje su i pre učešća u Crowdfunding akademiji razmišljali o načinima grupnog finansiranja i bili upoznati s ovim konceptom. Međutim, nakon organizovanja kampanje i njenog pozitivnog ishoda, njihovi saveti su sledeći:

-       Značaj podrške ljudi  koji poseduju stručnost na polju crowdfunding-a;

-       Neprikosnovena uloga medija i društvenih mreža;

- Biti „bubalica”, kako kaže jedan od idejnih tvoraca DrumoDoma – dakle, dobro se pripremiti za kampanju.