Super Bake - Cake Shop by Senior Ladies

Mario Milaković
Indiegogo
Cilj - 5.000$
Skupljeno - 6.342$
Broj backer-a: 160

U cilju stvaranja prilike za penzionerke, odnosno bake, koja bi im omogućila da podele bar deo svog bogatog iskustva i zarade dodatne prihode, autor kampanje želeo je da pokrene poslastičarnicu u kojoj će raditi upravo one – bake, tj. Super Bake. Super Bake je samoodrživa poslastičarnica u nastajanju, radionica u kojoj bake pripremaju kolače koji se prodaju putem službe za ketering. Super Bake će biti mesto na kome penzionerke mogu da spremaju kolače u kojima će ostatak zajednice moći da uživa.

Saveti autora kampanje (dos and don’ts)

-       Za uspešnu crowdfunding kampanju pre svega je važna dobra priprema i tim od minimalno tri osobe s adekvatno podeljenim ulogama;

-       Veoma važan aspekt je personalizovana komunikacija s potencijalnim backer-ima – generičke poruke neće privući ničiju pažnju;

-       Važno je predahnuti nakon završene kampanje, istaknuti dobar rad tima i na taj način motivisati ljude da nastave dalje, u avanturu čiji je crowdfunding kampanja samo početak.