Support Moms of Serbia

Centar za mame
Indiegogo
3.500 dolara
3.568 dolara
54

Centar za mame je neprofitna organizacija osnovana 2012. godine sa ciljem osnaživanja majki, pružanja podrške mamama kao i zalaganja za njihova prava. Kako same navode, njihova vizija je „Srbija u kojoj mame nisu diskriminisane i gde je njihov značaj za zajednicu i društvo  prepoznat, gde svaka mama ima mogućnost da ostvari svoj pun ljudski potencijal.” Krajem 2016. godine Centar za mame pokrenuo je crowdfunding kampanju sa ciljem prikupljanja sredstava za pokretanje platforme na kojoj će mame moći da pronađu besplatne pravne savete. Centar je pružao odgovore na pitanja iz oblasti prava putem imejla i organizovao besplatne radionice za mame, ali samo na teritoriji Beograda. Želja autora bila je da onlajn platforma „Za mame” bude dostupna svim majkama na prostoru naše države. Kampanja je uspešno završena i Centar je sakupio novac koji je kasnije uložen u stvaranje platforme.

Saveti autora kampanje (dos and don’ts)

●      Uz podršku okoline, ali pre svega vašeg tima, lakše je održati motivaciju na visokom nivou;

●      Jasno, precizno i veoma detaljno isplanirajte kampanju jer vam to omogućava sigurnost u narednim fazama kampanje;

●      S druge strane, neophodna je fleksibilnost budući da verovatno neće sve ispasti baš onako kao što ste zamislili.