Crowdfunding – izazov i prilika za razvoj biznisa

3.2.2020

Studija „Mapiranje alternativnih finansijskih mehanizama, prilike i prepreke u Srbiji” koju je izradila društveno odgovorna agencija Brodoto predstavljena je na konferenciji održanoj u Privrednoj komori Srbije u četvrtak 30. januara 2020. Luka Božović iz agencije Brodoto predstavio je rezultate studije i preporuke za poboljšanje situacije u oblasti crowdfunding-a.

Analiza koju je Brodoto predstavio fokusirala se na crowdfunding kao alternativni finansijski mehanizam, pogodan za razvoj malih i srednjih preduzeća, start-upova i preduzetničkih inicijativa. S obzirom na to da su ovim kompanijama, naročito u ranoj fazi razvoja, tradicionalni bankarski proizvodi kakvi su krediti nedostupni zbog oštrih uslova banaka, različite vrste grupnog finansiranja su veoma dobra zamena.

U studiji je predstavljen pravni okvir koji reguliše ovu oblast u Republici Srbiji kao i izazovi koje on postavlja pred mala i srednja preduzeća, start-upove ili preduzetnike koji razmišljaju o crowdfunding kampanjama kao načinu finansiranja svojih poslovnih poduhvata. „Izvesnost u procedurama je nešto što je neophodno malim i srednjim preduzećima, start-upovima i preduzetnicima”, rekao je Luka Božović.

Miloš Janković iz Fondacije Katalist, regionalne fondacije posvećene izgradnji održivog filantropskog ekosistema u zemljama Zapadnog Balkana, koja između ostalog vodi platformu Donacije.rs, je osvrćući se na predstavljenu analizu dodao da je važno da se menjaju propisi koji uređuju oblast crowdfunding-a, bilo da se odnose na autore kampanja ili platforme. On je takođe dodao da su preporuke, kao što su one koje omogućavaju oslobađanje od poreza važne za motivaciju kompanija da se oprobaju u crowdfunding-u.

Brodoto je na kraju konferencije najavio i Crowdfunding akademiju koja će se održati u aprilu ove godine. Akademija će trajati četiri dana i biti specijalizovana za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i start-upove.

Studija je deo projekta „Mejnstriming alternativnih finansijskih mehanizama za preduzetnike, startape i mala i srednja preduzeća” koji ima za cilj da iskoristi aktuelne trendove u alternativnom i impact investiranju, posebno u grupnom finansiranju i prekograničnim impact investicijama za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i start-upove u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Projekat sprovodi društveno odgovorna agencija Brodoto d.o.o. iz Srbije u saradnji sa partnerima iz RERA a.s. (Češka Republika), PEDAL Consulting, s.r.o. (Slovačka) i Rocketside Zrt. (Mađarska).  Projekat kofinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Višegrad grantove Međunarodnog fonda Višegrad. Misija fonda je da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Studiju koja sadrži analizu i informacije o pravnom okviru, izazovima, prilikama i preporukama za unapređenje pravnog okvira možete da preuzmete OVDE.