Crowdfunding kao način za zapošljavanje marginalizovanih grupa

13.1.2020

Crowdfunding je našao svoje mesto u mnogim oblastima, od nauke i očuvanja ugroženih vrsta, preko mode do medicine. Jedna od oblasti u kojoj crowdfunding daje svoj doprinos, a koja je za Srbiju posebno važna je i zapošljavanje ljudi koji pripadaju marginalizovanim grupama ili teže zapošljivim kategorijama.

Socijalno preduzeće Naša kuća uspešno je prikupilo ciljani iznos od skoro 750 000 dinara, a novac će iskoristiti za izgradnju prve urbane hidroponske bašte u Beogradu. Ova urbana bašta za zaposlene u Našoj kući znači ekonomsku nezavisnost i samostalnost. U njoj će raditi osobe sa teškoćama u razvoju koje retko ko želi da zaposli, uprkos olakšicama i različitim inicijativama.

Ovo preduzeće pokrenuli su roditelji sa idejom da obezbede uslove za kvalitetan i dostojanstven život osobama sa teškoćama u razvoju. Naša kuća zapravo radno angažuje svoje korisnike, omogućava im da zarađuju i budu samostalniji.

Sličan slučaj je sa socijalnim preduzećem Radanska ruža, koje koristi crowdfunding kako bi rešilo aktuelne probleme nastale zbog neodgovornih poslovnih partnera. Ovo preduzeće zapošljava žene iz marginalnih grupa koje proizvode ajvar, zimnicu i džemove po tradicionalnoj recepturi i bez upotrebe mašina u proizvodnji. Žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene starije od 50 godina i druge žene koje pripadaju kategoriji koja teško nalazi posao, šansu za samostalnost i zaradu, ali i podršku, dobile su radeći u ovom preduzeću u Lebanu. Trenutno su u ovom preduzeću zaposlene 32 žene.

LICEULICE je kroz svoju crowdfunding kampanju prikupilo više od 600 000 dinara, kako bi zaposlilo deset žena iz teško zapošljivih grupa koje danas rade na poslovima koji su u vezi sa slanjem časopisa ljudima koji su na njega pretplaćeni. Ove žene danas imaju sigurno radno okruženje, dodatni izvor prihoda ili jedini izvor prihoda, ali ništa manje važno, imaju i podršku.

Somborska dobra bašta je udruženje koje zapošljava žene iz seoskih sredina koje su u posebno nepovoljnom položaju. Svaka druga nezaposlena žena je sa sela, a čak 74% neplaćenih pomažućih članova poljoprivrednih gazdinstava su žene. Ovo udruženje je u svojoj crowdfunding kampanji prikupilo skoro 350 000 dinara kako bi kupilo posebnu sušaru za sušenje čeri paradajza, koji je glavni proizvod udruženja. Ovo je omogućilo neometan rad ženama koje rade u udruženju.

Sva četiri primera iz Srbije pokazala su da crowdfunding jeste dobar izvor sredstava za pokretanje ili razvoj socijalnog preduzetništva. Kroz ove kampanje obezbeđeni su prihodi, samostalnost i dostojanstvo za desetine ljudi koji u drugim preduzećima nisu mogli da se zaposle. Socijalna preduzeća koja se bave mladima ili starima, ljudima iz grada ili sela su putem crowdfunding kampanja uspela da dođu do ljudi zainteresovanih da podrže njihove sjajne inicijative. Očigledno je da će i u narednom periodu crowdfunding kampanje u Srbiji omogućiti nova radna mesta i poslove za one iz ugroženih kategorija, a ujedno za neke od njih to će biti i novi početak.