Crowdfunding pomaže ugroženim vrstama

9.12.2019

Kampanja Port Macquaire bolnice za koale iz Australije je u samo par sati prikupila skoro dva miliona američkih dolara, što je višestruko premašilo ciljani iznos od 25 000 američkih dolara. Sredstva su prikupljana za lečenje i zbrinjavanje koala, koji su neophodni zbog velikih požara koji su pogodili oblast Port Macquaire u Australiji.

Stotine koala je uginulo zbog požara koji je pogodio delove Australije. U prethodne tri generacije, populacija ove vrste smanjila se za 25%. Crowdfunding kampanje, kao što je pomenuta, daju svoj doprinos očuvanju ugroženih vrsta. Iako neki preispituju domete ovih kampanja, sve je više uspešnih kampanja koje su imale uticaj na očuvanje vrsta.

Za trening pasa za čuvanje kolonije pingvina prikupljeno je 25 000 australijskih dolara u jednoj od kampanja. Naime, jedna vrsta najmanjih pingvina na svetu nije globalno ugrožena, ali je u oblasti Viktorija u Australiji njihova populacija za svega šest godina sa 800 pala na manje od deset. Urbanizacija je smanjila površinu njihovog prirodnog staništa, a najveći problem predstavljale su lisice koje su predatori i koje su u jednom navratu ubile čak 360 pingvina. Jedan lokalni farmer predložio je da se marema, rasa pasa čuvara, koja se koristi za čuvanje pilića koristi i za čuvanje pingvina, pa je populacija pomenute vrste pingvina za manje od decenije porasla na 150!

Dva simpatična psa Eudija i Tulu su od 2006. godine pazili na male pingvine i posle osam godina došlo je vreme za njihovo penzionisanje. Kako je kupovina i obuka novih pasa čuvara bila skupa, pokrenuta je crowdfunding kampanja koja je bila uspešna.

Jedna od studija analizirala je čak 72 crowdfunding platforme na kojima je u periodu od 2009. do 2017. kroz 577 kampanja prikupljeno pet miliona američkih dolara za očuvanje ugroženih vrsta. Zanimljivo je da su backer-i ovih kampanja bili iz 38 zemalja, ali da su finansirani projekti i kampanje bili raspoređeni u 80 zemalja. Uporednom analizom došlo se do informacije da novac iz bogatijih zemalja kroz crowdfunding dolazi do zemalja sa manjim prihodima.

Osim prikupljanja sredstava kojima bi se neka, često urgentna pitanja rešila, ovakve crowdfunding kampanje podižu svest o ugroženim vrstama, od kojih su neke na ivici nestanka. Trećina finansiranih projekata ticala se podizanja svesti o ugroženosti određenih vrsta. Nešto je veći broj crowdfunding kampanja koje su se fokusirale na finansiranje istraživanja, dok se ostatak fokusirao na terenske akcije.

Da crowdfunding u službi zaštite ugroženih vrsta i te kako ima smisla, dokazuje i jedna kampanja koja je pokrenuta sa ciljem da se prikupi iznos od 60 000 australijskih dolara za očuvanje jedne vrste papagaja. Simpatična vrsta papagaja sa narandžastim stomakom svela se na svega nekoliko jedinki na Tasmaniji. U prirodnom staništu ove ptice ostalo je samo četrnaest jedinki!

Ciljani iznos prikupljen je za manje od dva dana, a u narednim danima prikupljeno je dodatnih 80 000 australijskih dolara. Poslednje informacije govore da je ova kampanja značajno doprinela očuvanju ove vrste u prirodi, kroz svoj program nadgledanja parenja i kontrolisanog puštanja ptica gajenih u rezervatima.

Sve pomenute kampanje daju manji ili veći doprinos očuvanju životinjskih vrsta koje su ugrožene na različite načine. Mogućnosti koje crowdfunding pruža su velike, a doprinos raste iz dana u dan. U vremenu kada su klimatske promene i očuvanje planete u fokusu čovečanstva i kada je preduzimanje akcije neophodno, crowdfunding u određenim slučajevima postaje više nego relevantan za stvaranje promene.