Da li će ujedinjenje Seedrs i Crowdcube uspeti?

3.2.2021

U oktobru prošle godine dve dominantne equity crowdfunding platforme Seedrs i Crowdcube su objavile vest o ujedinjenju. Ovo je bila jedna od najzanimljivijih vesti iz crowdfunding industrije u 2020. godini, a tada smo ukratko objasnili proces spajanja koji podrazumeva i odobrenja nadležnih institucija u Velikoj Britaniji koje se bave zaštitom konkurentnosti na tržištu. Iako smo tada najavili da bi spajanje trebalo da bude završeno najkasnije početkom 2021. godine, to se nije desilo. 

Već u novembru 2020. godine je regulatorno telo pokrenulo proceduru u kojoj treba da utvrdi činjenice i odobri (ili ne odobri) spajanje dve platforme. Ono što je ključna briga regulatornog tela je da li bi spajanje dve dominantne platforme koje su omogućile pristup finansijama velikom broju malih i srednjih preduzeća dovelo do manje opcija za prikupljanje sredstava u budućnosti. Drugim rečima, pitanje je da li spajanjem platformi dolazi do narušavanja konkurencije na tržištu. 

Platforma Seedrs je još tada saopštila da će pružiti punu podršku u proceduri utvrđivanja činjenica i podvukla da ne veruje da bi spajanje dovelo do smanjenja konkurencije, već naprotiv, nova kompanija bi bila konkurentnija fondovima privatnog kapitala, velikim inestitorima ili korporacijama što bi značilo da će mala i srednja preduzeća moći da imaju veći izbor i bolje opcije za pristup finansijama. 

Kako procedura još nije završena, platforme su upozorile regulatorno telo da neizdavanje dozvole za spajanje može da znači i kraj za obe platforme. Crowdcube je obavestio regulatorno telo da kompanije ne posluju sa profitom, i da ne mogu da posluju profitno bez najavljenog i dogovorenog spajanja. Kako su naveli, bar jedna od dve platforme biće primorana da prestane sa radom što će sigurno smanjiti opcije za finansiranje koje mala i srednja preduzeća imaju. 

Iako su obe platforme u određenim intervalima prijavljivale gubitke u poslovanju, broj biznisa koje su pomogle je daleko od malog. Njihov značaj za razvoj inovativnih kompanija je veliki, i za sada se čini da su argumenti na njihovoj strani, odnosno da bi regulatorno telo trebalo da odobri spajanje. 

Crowdfunding industrija nastavlja da raste i razvija se i u 2021. godini, a u narednom periodu ćemo saznati da li ćemo svedočiti raspletu situacije koji će biti nepovoljan po Crowdcube i Seedrs.