Deset uspešnih kampanja osnovnih škola!

5.7.2021

Deset beogradskih osnovnih škola koje su učestvovale u pilot projektu “Učionica kakvu želim” uspešno su završile svoje prve crowdfunding kampanje u čijoj pripremi su učestvovali i učenici. 

Ideje učenika su bile različite, od opremanja učionica pametnim tablama, novim posebnim nameštajem koji olakšava grupni rad, do nekih “zahtevnijih” projekata. Recimo, takav je bio ekološki kutak koji će biti napravljen u školi OŠ Despot Stefan Lazarević, a u njemu će učenici nastaviti svoj rad i učenje o ekološkim temama. U OŠ Jovan Popović i OŠ Mihajlo Pupin će učenici od sledeće školske godine na raspolaganju imati i učionice na otvorenom koje su sami osmislili. 

Kroz proces pripreme kampanje učenici su radili sa učiteljicama i mentorima, zajedno su osmišljavali svoj video kojim će se predstaviti, nagrade za donatore, tekst stranice kampanje, crtali ilustracije i slali pozive za podršku. Sami su uspeli da osmisle i predstave ideju i na kraju da dođu do sredstava za njenu realizaciju. 

Iznosi koji su školama bili neophodni su bili u rasponu od 140000 dinara do 400000 hiljada dinara, dok je u svih deset kampanja ukupno prikupjeno je preko dva i po miliona dinara! Kampanje je podržalo preko 350 backer-a koji su omogućili da učesnici ovih škola realizuju svoje ideje i urede svoje učionice onako kako sami žele. 

Inicijativu učenika prepoznale su i društveno odgovorne kompanije pa su tako Erste banka, Roaming Networks, Pozitiv MVP, Cetin DOO i Knjaz Miloš donirali sredstva kampanjama. 

Sve kampanje su lansirane na platformi Donacije.rs na kojoj je bila otvorena posebna stranica za potrebe pilot projekta “Učionica kakvu želim”.

Pilot projekat “Učionica kakvu želim” realizuje Republički sekretarijat za javne politike i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje, dok su kao eksperti za crowdfunding uključeni i eksperti iz društveno odgovorne agencije Brodoto.