Etičko minsko polje: Crowdfunding u medicinske svrhe

3.9.2019

Kao društvo imamo moralnu odgovornost da vodimo računa o onima koji ne mogu da se brinu o sebi. Iako su precizne granice te odgovornosti predmet filozofskih i političkih rasprava, zapadno društvo prihvatilo je ovaj postulat. Tako je u istorijskom crowdfunding poduhvatu više od 23 hiljade ljudi prikupilo 2,2 miliona dolara za samo četiri dana, kako bi se pomoglo devojčici Elijani, koju veoma mali broj ljudi koji su donirali novac uopšte poznaje. Putem ovog vida finansiranja je njenoj porodici omogućeno da Elijani priušti jedan od najskupljih lekova ikada, koji će joj pomoći da ostvari pristojan kvalitet života. 

Elijana nije izolovan slučaj, ni u SAD-u ni u ostatku sveta. Roditelji, suočeni sa strašnom dijagnozom, preduzimaju sve moguće korake kako bi pomogli svojoj deci. Kako osiguranje ne finansira eksperimentalne terapije, ljudi traže alternativne načine finansiranja kako bi sakupili potreban novac. Medicinski crowdfunding u SAD-u je veoma raširen, jer postoje građani koji uopšte nemaju zdravstveno osiguranje ili imaju zdravstveno osiguranje koje ne pokriva često ni jednostavnije bolničke procedure. Elijanin slučaj je poseban jer je sav novac prikupljan za lek koji, iako ima odobrenje Federalne Agencije SAD za hranu i lekove, košta 2,125 miliona američkih dolara i nije pokriven osiguranjem. Astronomska cena leka otvara pitanje etičnosti farmaceutske i medicinske industrije koje uspevaju da razviju nove lekove i tretmane, ali koje zbog cene pacijenti ne mogu da priušte. Ovo je posebno izazovno u slučajevima kakav je Elijanin, kada se radi o bolestima koje su veoma retke i genetske i ima ih mali broj pacijenata. Upravo zbog toga, farmaceutske kompanije oklevaju da uđu na tržište istraživanja i razvoja lekova za retke bolesti. Američki Kongres je u cilju podsticanja ove grane usvojio Zakon o lekovima za decu bez roditeljskog staranja, koji omogućava značajne poreske olakšice i finansijske podsticaje kompanijama da razviju lekove za bolesti koje pogađaju manje od 200.000 Amerikanaca godišnje.  Samo u poslednjoj godini prodajom tri ovakva leka ostvareno je više od milijardu dolara prihoda. Nakon donošenja zakona, farmaceutsko tržište pretrpelo je radikalne promene, uključujući znatno povećanje cene lekova za retke bolesti.

 

Medicinski crowdfunding prirodno je rešenje za sve koji nemaju osiguranje, a potreban im je novac da pokriju svoje medicinske troškove. Od preko 5 milijardi dolara do sada prikupljenih na platformi GoFundMe, više od trećine upravo je uplaćeno za ovu vrstu crowdfunding-a. U nedostatku sistemske podrške, građani su se okrenuli jedni drugima, a platforme su pružile način da se podrška obezbedi na brz i efikasan način. Kako je broj kampanja rastao, tako je rasla i mogućnost zloupotrebe, te zbog toga danas i platforme, ali i podržavaoci moraju posebno voditi računa kome uplaćuju novac u kampanjama ove vrste. 

 

Izvori: Spectator, WBUR