Savet EU usvojio novi set propisa za crowdfunding platforme

17.8.2020

Početkom godine pisali smo o postignutom dogovoru o jedinstvenoj crowdfunding regulativi u EU, a koji je usledio nakon sedmogodišnjeg lobiranja Evropske crowdfunding mreže. Par meseci kasnije, u maju ove godine, objavljen je predlog regulative koji se odnosi na crowdfunding platforme. Konačno je predlog stigao i do Saveta EU koji ga je usvojio!

Ideja koja stoji iza ovog predloga je da se u okviru jedinstvenog evropskog tržišta kapitala dodatno olakša pristup finansijama. Na ovaj način će biti uklonjene barijere na koje su crowdfunding platforme nailazile poslujući van svojih matičnih zemalja, s obzirom na to da su različite članice EU različito tretirale crowdfunding. To više neće biti slučaj, a uz to i pravna zaštita investitora, odnosno backer-a će biti jedinstvena.

Na ovaj način Evropska unija omogućila je platformama neometan rad, a backer-ima i investitorima pružila priliku da imaju veću ponudu projekata i inicijativa koje mogu da podrže. Ipak, novi propisi imaju jedno ograničenje, a to je da će važiti za crowdfunding kampanje do iznosa od 5 miliona evra u toku jedne godine. Za autore kampanja koji u jednoj ili više kampanja tokom jedne godine prikupe veći iznos od pomenutog važiće druga regulativa za finansijske transakcije.

Zanimljivo, ali ova pravila se takođe neće odnositi na donacijski crowdfunding i crowdfunding baziran na nagradama, pošto se ovi modeli crowdfunding-a u pravnom sistemu Evropske unije ne mogu podvesti pod finansijske usluge. Očigledno je da je namera zakonodavca bila da reguliše investicijski crowdfunding i crowdfunding na bazi pozajmice, kako bi se omogućio neometan protok novca i kako bi se podstakle kompanije da koriste alternativne izvore finansija.

Evropska unija je odredila i nadzorni mehanizam za praćenje crowdfunding-a koji će razvijati standarde i obavljati druge neophodne poslove. Za ovo će biti zadužena Evropska uprava za finansijska tržišta.

Tekstovi direktive i uredbe Saveta EU koji čine ovu jedinstvenu regulativu su dostupni, ali ovi propisi još uvek nisu pravosnažni. Usled komplikovane procedure usvajanja novih propisa koja je na snazi u Evropskoj uniji, naredni korak je da se dokumenti vrate u Evropski parlament na konačno usvajanje. Očekuje se da će Evropski parlament do kraja ove godine ove propise uvrstiti u svoj dnevni red i usvojiti ih, a da će konačno stupiti na snagu 2021.