Farmeri iz EU do sredstava će moći i kroz crowdinvesting

29.3.2021

Potreba za finansiranjem u poljoprivrednom sektoru Evropske unije je izuzetno visoka i iznosi sedam i 18 milijardi evra. Farmerima je neophodno još novca kako bi rasli i razvijali se, a često im je potreban novac i pre žetve kako bi mogli da angažuju radnike. Crowdinvesting platforma LandSecured je na ovaj problem sa kojim se suočavaju farmeri odgovorila tako što je razvila svoju sekciju za poljoprivredne zajmove

Crowdfunding se koristio za razvoj startapa u oblasti poljoprivrede, raznih alata, a sada je našao svoje mesto i kao način da poljoprivrednici dođu do neophodnih sredstava za unapređenje svoje proizvodnje. 

Ceo sistem funkcioniše tako što poljoprivrednici kao kolateral koriste svoj proizvod - pšenicu ili drugu kulturu koju uzgajaju. Backer-i, odnosno investitori podržavaju kampanju, farmeri dobiju novac, prodaju proizvod, a zatim vrate novac uz kamatu investitorima. Dakle, u pitanju je sezonska pozajmica što mnogim investitorima u ove kampanje odgovara. Pozajmice se daju na rok od šest do 12 meseci, a godišnja kamata iznosi 12%. 

Vlasnici platforme su izabrali da pšenica (ili druge kulture) budu kolateral jer je likvidna, ima transparentnu i predvidivu cenu u celoj Evropskoj uniji pa na taj način daleko lakša za ocenu vrednosti od drugih opcija (na primer zemljišta). Takođe, na ovaj način se i smanjuje rizik koji je investitorima važan parametar u odluci da li da podrže neku crowdinvesting kampanju. 

Platforma LandSecured je prvobitno razvijena kao platforma za crowdinvesting u oblasti nekretnina, ali su vremenom uvideli potrebu poljoprivrednika za finansiranjem radne snage na početku sezone. Kako bi i investitori lakše doneli odluku, a rizik se dodatno smanjio, jedna od strana u potpisivanju ugovora o pozajmici (koji je deo svake podrške crowdinvesting kampanji) je i budući otkupljivač pšenice. Tako investitor ima garanciju da će pšenica biti otkupljena, a da će on dobiti povrat svoje investicije i kamatu. Osim toga, ugovor garantuje da će prvo biti isplaćeni investitori pa tek onda farmeri. 

Za sada, mogućnost lansiranja kampanja na ovoj platformi imaju farmeri iz Letonije, a od druge polovine 2021. godine platforma se otvara i za litvanske farmere. Od početka 2022. godine lansiranje kampanje biće dozvoljeno farmerima iz cele Evropske unije. 

Trenutno aktuelne kampanje (a i one koje su završene) nemaju visoke ciljane iznose, što je u ranim fazama i očekivano. Svaka kampanja sadrži informacije o farmeru, lokaciji i veličini zemljišta, kolateralu koji je određen, vrednosti kolaterala, riziku, itd. 

Čini se da je platforma LandSecured dobro prepoznala potrebe malih farmera u Evropskoj uniji i da je na njih odgovorila na pravi način. Nove kampanje se objavljuju na platformi sve češće, a izvesno je da će širenjem tržišta na kome je platforma dostupna rasti i broj kampanja. Crowdfunding, odnosno u ovom slučaju crowdinvesting postaju opcija za pristup finansijama u raznim industrijama i na taj način odgovaraju na potrebe različitih kompanija. Trend će se sigurno nastaviti, a mi ćemo nastaviti da vas obaveštavamo o novinama.