Grad Brajton podržava lokalne crowdfunding inicijative

27.4.2020

Crowdfunding sa jakim fokusom na lokalnu zajednicu i lokalne projekte nije novost, kao što nije novost ni korišćenje crowdfunding-a kao načina da se prevaziđe kriza. Ipak, jedna zanimljiva inicijativa spaja ove dve stvari, koristeći crowdfunding za očuvanje poslovanja u jednoj lokalnoj zajednici.

Američki grad Brajton je u partnerstvu sa platformom Patroncity pokrenuo Inicijativu  „Mali grad, velika srca”, kojom podržava male privrednike pogođene ekonomskom krizom koju je izazvala pandemija koronavirusa.

Platforma Patroncity je specifična po konceptu crowdgranting-a koji je sama razvila. Naime, osim sredstava koji određena kampanja prikupi na ovoj platformi kroz crowdfunding, sponzori sa kojima ova platforma sarađuje (vladine agencije, fondacije, korporacije itd.) dupliraju prikupljena sredstva. Na ovaj način svi profitiraju – autori kampanja dobiju sredstva koja su duplo veća od prikupljenih, a korporativni donatori imaju dobar razlog da doniraju sredstva za određene kampanje, koji se ogleda u činjenici da je lokalna zajednica pokazala da želi da se predloženi projekti putem ovih kampanja realizuju.

Grad Brajton je u partnerstvu sa pomenutom platformom i Kreditnom unijom Lake Trust (koja je specifična forma neprofitne kreditne organizacije) pokrenuo svoju inicijativu. Kampanje pokrenute u okviru ove inicijative dobiće dodatnu donaciju od kreditne unije. One kampanje koje na najbolji način prikažu duh grada i donatorskog partnera biće nagrađene dodatnim sredstvima.

U okviru inicijative su do sada pokrenute različite kampanje. Očekivano, lokalni pabovi pokreću kampanje kako bi mogli da isplate plate svojim radnicima, lokalna prodavnica ramova prikuplja sredstva za pokrivanje redovnih troškova i pokretanje online prodaje, a lokalni butik, koji je socijalno preduzeće, želi da nastavi da radi i donira deo profita u humanitarne svrhe. Iznosi koji se prikupljaju kroz ove kampanje nisu veliki, a većina se kreće u rasponu od 5 000 do 15 000 američkih dolara.

Ovaj grad u Mičigenu ima tek nešto više od 7 000 stanovnika, što može da objasni visunu iznosa koji se prikuplja kroz kampanje, ali i važnost zajednice. U svakom slučaju, ovo je dobar primer partnerstva institucija, crowdfunding platformi i privatnog sektora koje će doprineti očuvanju radnih mesta i ekonomije ovog malog grada.

Iako zakonodavni okvir u Srbiji postavlja izazove pred mala i srednja preduzeća, start-upove ili preduzetnike koji razmišljaju o crowdfunding kampanjama kao načinu finansiranja svojih poslovnih poduhvata, pa samim tim i za pokretanje ovakvih inicijativa, kriza koja je posledica pandemije može da bude i prilika da se ova oblast unapredi. Partnerstvo lokalnih samouprava i lokalnih inicijativa ostvareno kroz crowdfunding projekte može da bude dobar način jačanja i izgradnje lokalnih zajednica i zajedničkog prevazilaženja problema.