Građanski crowdfunding u službi građenja zajednice na lokalnom nivou

27.8.2019

Stanovnici velikih američkih gradova navikavaju se na koncept deljenja bicikala (bike sharing), koji podrazumeva preuzimanje i ostavljanje bicikala na parking mestima ili pored ulaza u stanicu podzemne železnice, a različite inicijative vezane za podršku sve većem broju onih kojima je prevoz na dva točka ipak bolji od drugih vrsta prevoza u velikom gradu, sve su brojnije. No, povećanje broja biciklističkih inicijativa ima i loš trend – broj biciklističkih nesreća u saobraćaju je takođe povećan. Tim povodom, stručnjaci za saobraćaj i ljubitelji bicikala slažu se da je izgradnja biciklističkih staza koje će pružiti veću bezbednost vozačima bicikala, a koje će biti fizički razdvojene od motornog saobraćaja ivičnjacima, parkiranim automobilima ili stubovima, jedan od dobrih načina da se smanje neki od rizika.


Građanski crowdfunding, prikupljanje novca kolektivno i putem interneta, a fokusirano na građane kao donatore, pomaže da se osigura i da lokalna zajednica podrži inicijativu za izgradnju ovakve infrastrukture. Prva platforma koja je omogućila ovakav način kolektivnog prikupljanja sredstava je www.ioby.org, a lasirana je 2009. godine. Od tada se razvilo još nekoliko platformi, a vremenom su postale popularan način za angažovanje lokalnog stanovništva u zajednicama u kojima je potrebno realizovati lokalne infrastrukturne projekte, koji uključuju i zaštićene biciklističke staze. Sa druge strane, ovakav način finansiranja doprinosi i da lokalne samouprave izaberu projekte koji potecnijalno mogu biti kontroverzni, ali su već privukli izvesnu količinu novca i ono što je još važnije – javnu podršku.


Građanski crowdfunding, takođe poznat kao crowdfunding u fokusu zajednice ili hiperlokalni crowdfunding, je u protekloj deceniji pomogao izgradnju parkova, društvenih centara i realizaciju drugih javnih insfrastrukturnih projekata, ali je i omogućio organizacijama da prikupe novac od stanovnika i članova zajednice. Između ostalog, podrška ovakvim projektima pruža se i na nenovčane načine, što je često i glavna motivacija za pokretanje projekta. Organizacije koje pokrenu kampanje građanskog crowdfunding-a angažuju članove zajednice koji učestvuju u različitim fazama projekta, u okviru kojih organizuju diskusije i prezentacije u javnim prostorima i lokalnim preduzećima, gde stanovnici i drugi članovi zajednice mogu da se upoznaju sa predloženim planovima i ukoliko je potrebno izraze zabrinutost pre nego što bude kasno za promenu plana.


Primer dobre prakse je Denver, koji je izgradio zaštićenu biciklističku stazu na ovaj način u jednoj od svojih prometnih ulica. Downtown Denver Partnership, lokalna poslovna firma, pokrenula je projekat na osnovu saveta lidera u razvoju biznisa, dok je za nadogradnju javne podrške pokrenuta crowdfunding kampanja, kako bi se pokrio trošak od 35 hiljada dolara za dizajniranje same staze. Downtown Denver Partnership je angažovao lokalna preduzeća i stanovnike oko zaštićene biciklističke staze Arapahoe, što je omogućilo i zajednici da raspravlja o projektu i uticajima projekta. Pomenuta firma sarađivala je i sa gradskim zvaničnicima na redizajnu delova projekta i na rešavanju problema koji su se pojavili, poput uklanjanja parking mesta i pristupnih puteva. Slične inicijative bile su uspešne i u državi Mičigen kao i u Los Anđelesu, gde su vladini službenici sami pokrenuli ovakve inicijative kako bi dobili podršku za lokalne infrastrukturne projekte.


Iz ovih primera se može zaključiti da se pružanje prilike lokalnoj zajednici da „glasa” svojim novcem ne odnosi samo na podršku budžetu određenog projekta. Mnogo se više radi o tome da lokalnom stanovništvu treba dati priliku da upozna projekat koji se razvija u njegovom kraju i mogućnost da u njemu sadržajno učestvuje.


Izvor: The converastion