Indiegogo uvodi novu opciju za backer-e

14.12.2020

Platforma Indiegogo je 1. decembra 2020. godine najavila da uvodi novu opciju – „napojnice“ za Indiegogo (Tips for Indiegogo). Ova opcija će u početku biti u beta verziji, a korisnicima platforme, tačnije backer-ima, biće omogućeno da uz podršku kampanji kroz kupovinu perk-a doniraju, odnosno daju „napojnicu“ i platformi Indiegogo.

Za razliku od nekih platformi koje se finansiraju od ovakvih „napojnica“, Indiegogo ima drugačiju ideju. Naime, platforma je rešila da sve donacije backer-a koji koriste ovu opciju duplira i donira „raznim inicijativama važnim za Indiegogo zajednicu”.

U ovom trenutku objavljeno je jedino da je opcija dostupna, a u delu sa najčešćim pitanjima namenjenim backer-ima pojašnjeno je da će poseban tim Indiegogo-a biti odgovoran za izbor, reviziju i komunikaciju u vezi sa statusom inicijativa koje će biti podržane. Zasada nije precizno poznato koje i kakve inicijative su u pitanju, ali je navedeno da će to biti različite društvene inicijative, kao i inicijative povezane sa crowdfunding-om. Kako je platforma navela, podržaće „inicijative do kojih im je stalo, autore kampanja iz podzastupljenih zajednica”.

U obaveštenju za autore kampanja Indiegogo je naveo da će autori kampanja moći da izaberu da li u svojim kampanjama žele da dozvole „Tips” opciju ili ne. U svakom slučaju, ova opcija neće uticati na kvalitet ili uspeh njihove kampanje, ali je izvesno da će backer-i pre pozitivno reagovati na mogućnost da na ovaj način doniraju novac.

Dok čekamo prve rezultate o ishodu korišćenja nove opcije, kao i informacije koje konkretno inicijative će Indiegogo podržati možemo da zaključimo da u vremenu pred nama, kada će se posledice ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa tek osetiti, ovakav potez platforme može da ima važnu ulogu.